Ikke interessert i personvern

Georg Apenes i Datatilsynet mener det mangler politisk vilje til å styrke personvernet.

Ikke interessert i personvern

Georg Apenes i Datatilsynet mener det mangler politisk vilje til å styrke personvernet.

(NTB) Flere norske riksaviser har de siste dagene kommentert utfallet av en internasjonal undersøkelse av personvernets stilling i 49 land.

Apenes synes det er gledelig at pressen har våknet, men spør hvor det blir av de norske universitets- og høyskolemiljøene i denne saken.

– De synes å være nærmest totalt uinteressert i overvåkingssamfunnets stadig bredere og dypere feste i vårt land, sier han i en kommentar til NTB.

Ifølge The Privacy and Human Rights Report for 2007 preges Norge av «en systematisk mangel på sikring av personvernet». Land som Brasil, Latvia, Tsjekkia, Polen og Estland kommer bedre ut enn vi.

– Når rapporten kritiserer det faktum at personvernet ikke er grunnlovsfestet i Norge, er dette neppe noe vesentlig poeng, sier Apenes.

Han mener all erfaring tilsier at grunnlovsfestede sikkerhetsgarantier ytterst sjelden garanterer godt personvern dersom et politisk flertall ønsker å overse det.

– Vi står ikke overfor problemer av juridisk eller teknologisk art, men politisk uvilje eller bagatellisering

Han ser et grunnleggende, demokratisk problem i at det gang på gang viser seg at et politisk flertall ikke har betenkeligheter med å frata et mindretall en fundamental menneskerett som retten til privatliv.

Den internasjonale undersøkelsen er gjennomført hvert år siden 1997, men Norge var med for første gang i fjor. Målet er å undersøke hvilke land som har et sterkt personvern.

Norge får blant annet trekk for at vi har asylsøkerregister som omfatter fingeravtrykk og er tilgjengelig for politiet under kriminaletterforskning. Norge blir også kritisert for at flere statlige organer deler personinformasjon, som i det nye Nav-registeret, samt overvåking av finansielle og helsemessige opplysninger.

(NTB)

    Les også:

Til toppen