Ikke lenger Bravida

Umoe IKT AS er det nye navnet på Bravida IKT. Selskapet ble kjøpt av Umoe i desember.

Dermed er skillet komplett også navnemessig fra VVS-delen, som tidligere sjef Jan Kåre Pedersen fusjonerte inn i Bravida.

Selskapet skal i følge egen hjemmeside satse på IP-kommunikasjon, drift og vedlikehold, nettverk, telefoni og applikasjoner, IT-sikkerhet, server og datalagring og visuell kommunikasjon.

- Vår store kundeportefølje innen telefoni gir oss en unik inngangsbillett til markedet. Utfordringen vår blir å levere løsninger i et tempo og omfang som er i samsvar med kundenes behov for en kontrollert overgang til ip-baserte kommunikasjonsløsninger, sier administrerende direktør Svein Berntsen.

Navnskiftet til Umoe IKT innebærer at i overkant av 700 ansatte, 160 biler og nærmere 30 bygg rundt om i Norge vil framstå med ny profil før sommeren.

Til toppen