Ikke lenger mulig å skjerme USAs IT-sektor

Verken venture kapitalister eller analytikere tror IT-sektoren står i en særstilling.

Ikke lenger mulig å skjerme USAs IT-sektor

Verken venture kapitalister eller analytikere tror IT-sektoren står i en særstilling.

Tidligere denne uken ble det kjent at en «gudfar kapitalist» i Silicon Valley, Ron Conway, advarte de 130 nyetableringene han hadde investert i, at tiden er inne for måtehold, kostnadskutt og til og med oppsigelser. (Se artikkelen Venture-gudfar: – Spark folk!)

I går ble det avdekket at Conway slett ikke er alene om denne vurderingen: Andre investeringsselskaper har gitt sine porteføljer tilsvarende råd, og fremtredende analytikere reviderte nedover sine prognoser for nøkkelaktører som Google, Yahoo og Ebay. Videre varslet den amerikanske minneprodusenten Micron at de stenger produksjonsanlegg og permitterer nærmere 3000 arbeidere, og Sun fikk henvendelser fra journalister som oppdaget at deres markedsverdi knapt overgår deres kontantbeholdning.

Trenden er ikke absolutt entydig. Tall fra både Oracle og IBM signaliserer at noen har et virksomt immunsystem. Tall fra SAP varsler at andre ikke står fullt så sterkt.

Spareråd fra investeringsselskaper
En av de store investorer i amerikansk IT-sektor, Sequoia Capital, har aksjer i blant annet Apple, Oracle, Cisco, Yahoo, Nvidia, Network Appliance og Google. De samlet toppledelsene i sine porteføljeselskaper denne uken for å mane dem til å sørge for lønnsomhet, og gjøre det de kan for å kutte kostnader.

Det ga gjenklang i mediene. Wall Street Journal skrev at Silicon Vally ikke lenger er immun. New York Times skrev om «dommedagsplan». Business Week mente å høre lyden av «Web 2.0-boblen som sprekker».

Et annet stort IT-investeringsselskap, Benchmark Capital, sendte et rundskriv der de advarte at «finansiering er nettopp blitt langt vanskeligere». Skrivet understreker at de som trenger kapital må skaffe seg det nå, fordi det snart vil knipes inn til nærmest null.

Flere mindre IT-selskaper som lever på kassekreditt, sier bankene har advart dem at kredittrammen vil måtte begrenses betraktelig heretter.

Arbeidsplasser forsvinner
Det er ikke bare Micron som permitterer. Ebay varslet tidligere denne uken kutt som koster 1000 årsverk. I september varslet HP kutt på 24 600 årsverk. Nvidia har varslet permitteringer tilsvarende 6,5 prosent av staben.

Til og med Microsoft varslet denne uken at de reviderer sine ansettelsesplaner: Det er ikke snakk om oppsigelser eller permitteringer, men om at tidene krever en mindre ekspansiv ansettelsespolitikk enn så seint som i juli.

Det meldes videre at innskrenkningene i kassekreditt går ut over mindre selskapers evne til å konkurrere om å trekke til seg talent og kompetanse.

Reviderte prognoser
I går kunngjorde UBS-analytiker Benjamin Schachter sine forventninger til tredjekvartalstallene fra flere typiske Internett-selskaper, blant dem Amazon.com, Google, Yahoo og Ebay. Det antas å være en vesentlig årsak til det store kursfallet disse opplevde samme dag, henholdsvis 2,7 prosent for Google, 8,1 prosent for Yahoo, 6,2 prosent for Ebay og 8,2 prosent for Amazon.

Schachter skriver at det forverrede makroøkonomiske miljøet vil nødvendigvis påvirke både nettannonsering og forbrukerkjøp regativt. Han mener Google er bedre posisjonert enn de andre, men skriver at ingen forretningsmodell basert på annonsering eller forbrukerkjøp framstår som immun mot nedgangstider.

På børsen er det særlig Yahoo som får gjennomgå: Aksjen avsluttet gårsdagen på 12,65 dollar. Det verdsetter selskapet til 17,5 milliarder dollar. I vinter avslo Yahoos ledelse et bud fra Microsoft for hele selskapet, på anslagsvis 47,5 milliarder dollar.

For øvrig understreker Schachter at de er gode verdier i Yahoo, og at selskapet «sannsynligvis vil ende opp med å bli kjøpt av Microsoft en eller annen gang».

(En av Yahoos aksjonærer, Mithras Capital, kom i går med et utspill der de ba Yahoo-ledelsen selge til Microsoft for 22 dollar per aksje, tilsvarende i underkant av 30 milliarder dollar.)

Google og Yahoo kunngjør sine kvartalstall henholdsvis 16. og 21. oktober.

Sun på felgen?
New York Times peker på at Sun avsluttet børsdagen i går med en kurs på 5,21 dollar etter et fall på 8 prosent.. Det verdsetter selskapet til 3,9 milliarder dollar, det vil si bare litt mer enn kontantbeholdningen på nærmere 3,5 milliarder dollar. De konfronterer toppsjef Jonathan Schwartz med dette, og med at den som kjøpte Sun-aksjer i september 2000 – da Sun framstilte seg selv som «the dot in dot-com» – sitter igjen med 2 prosent av sin investorer hvis han ikke har solgt seg ned.

Schwartz avviser at Sun oppfatter situasjonen som kritisk. Han kommenterer ikke antydningen om at tiden nå kan være inne for selskapet å kjøpe alle sine utestående aksjer og forlate børsen helt. Han lar seg heller ikke lokke til å kommentere ryktene om at Fujitsu, som samarbeider med Sun om Sparc-teknologien, kan være interessert i å kjøpe Sun.

En annen prosessorprodusent, AMD – for øvrig en viktig partner for Sun – kunngjorde tidligere denne uken at de akter å skille ut selve prosessorproduksjonen i et eget selskap, der de selv blir minoritetseier. Manøveren innebærer at gulfstaten Abu Dhabi skyter inn opptil 6 milliarder dollar, og med ett blir en av verdens viktigste aktører innen elektroniske brikker.

Kan Sun tenke seg å gjøre noe liknende? Ville det ikke være bedre for Sun å konsentrere seg om programvare, med Solaris og MySQL som stjerneprodukter?

Svaret til Schwartz er delt. Han gjentar nok en gang at det å tenke system, det vil si å kunne tilby en kombinasjon av maskin- og programvare, stadig framstår som det mest tiltrekkende alternativet. På den andre siden sier Schwartz også at han alltid tenker på hvordan Sun kan opptre «mer kreativt» på vegne av aksjonærene.

Schwartz sier videre at Suns lave aksjekurs er en anledning for langsiktige investorer til å skaffe seg varige verdier, og at Suns produkter er et viktig bidrag til de kostnadskuttene mange selskaper må gjennomføre for å berge seg gjennom krisen.

    Les også:

Eksterne artikler:

Til toppen