Ikke lov å sende mail midt på dagen

Et dansk reklamebyrå mener at de ansattes utstrakte bruk av e-post skaper en stresset arbeidsdag og hemmer kreativiteten. Nå innfører selskapet en daglig femtimers epost-pause.

Et dansk reklamebyrå mener at de ansattes utstrakte bruk av e-post skaper en stresset arbeidsdag og hemmer kreativiteten. Nå innfører selskapet en daglig femtimers epost-pause.

Jyllands-Posten skriver i dag at bruken av e-post i danske bedrifter har blitt så omfattende at det koster store summer i tapt arbeidstid. Mange ansatte bruker timer på å lese og besvare e-post hver dag.

Ifølge en undersøkelse foretatt av analysebyrået Gartner Group er over 30 prosent av all e-post som sendes i arbeidstiden private beskjeder. Kun 27 prosent inneholder viktige opplysninger som krever øyeblikkelig oppmerksomhet.

Reklamebyrået BBDO i København har tatt konsekvensen av dette, og innført en epost-pause fra klokken 10.00 og 15.00.

BBDOs direktør, Juliane Meulengracht, sier til Jyllands-Posten at epost-pausen er et eksperiment. Hun tror at de ansattes e-post får altfor høy prioritet i forhold til arbeidsoppgavene.

- Hvis arbeidsdagen begynner med 40 dårlige samvittigheter i innboksen, er det ofte at man bruker tiden på å lese og besvare disse i steden for å være iverksettende og kreativ selv, sier hun til avisen.

Det var enighet blant de ansatte ved reklamebyrået om at epost-bruken gjorde dem stresset og tok makten over deres arbeidsdag.

Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers vil ikke innføre epost-pauser, men har i stedet utarbeidet "ti epost-bud".

- E-post er livsnerven vår, derfor ville vi aldri innføre en epost-pause. Vi har i stedet valgt å innføre en streng epost-disiplin som skal få medarbeidere til å vurdere viktigheten av en e-post, og også vurdere hvor mange de skal sende den til, forteller Keld Holmgaard, marketingdirektør i PWC, til Jyllands-Posten.

Til toppen