Ikke Microsoft-forlik i Luxemburg

Høringen i Luxemburg om Microsofts anke mot EU-kommisjonens dom ga ikke håp om noe forlik.

Høringen i Luxemburg om Microsofts anke mot EU-kommisjonens dom ga ikke håp om noe forlik.

Torsdag og fredag var det høring i EUs Court of First Instance i Luxemburg, der dommer Bo Vesterdorf skal avgjøre hvorvidt straffetiltakene mot Microsoft skal utsettes til hele ankesaken er avgjort, det vil si minst et par år.

    Les også:

Vesterdorf stilte harde spørsmål til EU-kommisjonen, Microsoft og Microsofts konkurrenter, og fikk en del innrømmelser, men ikke noe som kunne danne grunnlag for et forlik.

Vesterdorf fikk EU-kommisjonens advokater til å innrømme at det ikke var sikkert at påbudet om to utgaver av Windows, en med og en uten multimediespiller, ville ha noen markedsmessig betydning utenom økte kostnader for visse utviklingsselskaper. Han trakk selv konklusjonen at det er «ganske dramatisk å innføre et straffetiltak man ikke kan vite følgene av.»

Han fikk også Microsoft til å innrømme at Windows-varianten uten multimediespiller ikke ville få videre gjennomslag i markedet, og trakk selv den åpenbare konklusjonen: At det i så fall ikke kan føre til «ubotelig skade» for Microsoft, som er rettens kriterium for hvorvidt straffetiltaket bør utsettes eller ikke.

Microsoft har tegnet fanden på veggen i forbindelse med påbudet om å dele kildekode med konkurrentene. Utspørringen av konkurrentene brakte på det rene at de ikke har til hensikt å duplisere Microsofts produkter, og bare trenger kode som kan sørge for bedre samvirke mellom deres og Microsofts programvare.

Vesterdorf avsluttet høringene tidlig fredag. Han advarte at han sto foran en vanskelig avgjørelse. Han ventes å avgi en kjennelse innen et par måneder. Kjennelsen behøver ikke være et klart «ja» eller «nei» til å utsette straffetiltakene.

Til toppen