Ikke noe problem - foreløpig

Merkantildata oppfatter det ikke som noe problem å samarbeide med Telenor så lenge selskapet ikke greier å koordinere sin innsatser internt. - Men det er klart at situasjonen kan endre seg, sier Espen Wollebekk, økonomi- og finansdirektør i Merkantildata.

Merkantildata oppfatter det ikke som noe problem å samarbeide med Telenor så lenge selskapet ikke greier å koordinere sin innsatser internt. - Men det er klart at situasjonen kan endre seg, sier Espen Wollebekk, økonomi- og finansdirektør i Merkantildata.

- Vi velger den beste samarbeidspartneren på telekom-siden fra sak til sak. Noen ganger er det geografi, andre ganger er det know-how, andre ganger er det kundekontakt som er avgjørende. Vi har ikke sett noen fordeler akkurat nå ved å knytte oss opp mot en ekslusiv samarbeidspartner. Vi får i allefall de samme betingelsene fra Telia som Cinet, sier Espen Wollebekk - økonomi- og finansdirektør i Merkantildata.

Han er ikke fremmed for at situasjonen kan endre. - Det kommer til å skje mye innen dette markedet, og helt andre spillere kan komme inn på banen. Inntil videre vil vi ikke gjøre noen eksklusiv avtale som vi føler vil ekskludere oss.

Wollebekk påpeker at databransjen, og Merkantildata ikke minst, er blitt vant til å jobbe sammen med alle typer aktører opp gjennom årene. Foreløpig merker ikke selskapet så mye til konkurransen fra Telenors mange dataselskaper, men Wollebekk regner med at Telenor kan bli en større konkurrent dersom selskapet får orden i eget hus.

- De har en så kompleks struktur, med så mange ledere og mellomledere som skal si sitt, at de foreløpig fremstår som en rekke ulike selskaper. Dersom de greier å trekke sterkere sammen, vil Telenor kunne bli en langt mer slagkraftig enhet

Til toppen