Ikke nok å trykke på slett-knappen

Konkurransetilsynet går hardt til verks når de ransaker IT-systemene til Tine.

Konkurransetilsynet går hardt til verks når de ransaker IT-systemene til Tine.

Konkurransetilsynet kan ta i bruk en rekke sterke virkemidler for å sikre konkurransen. Det viser ikke minst Konkurransetilsynets razzia mot Rema 1000 og Tine i forrige uke.

Konkurransetilsynet har tatt beslag i både skriftlig og elektronisk materiale.

Bevissikringen er en del av tilsynets informasjonsinnhenting i den pågående undersøkelse av Tines avtaler med dagligvarekjedene. Bevisene skal avdekke om Tine ønsker å betale for å sikre seg enerett for konsernets produkter i butikkhyllene.

Seniorrådgiver i Konkurransetilsynet, Øyvind Andersen, bekrefter at elektroniske spor er en vesentlig metode tilsynet benytter. Tilsynet samarbeider med Økokrims datakrimavdeling som både bistår arbeidet og bygger opp datakompetansen.

Tidligere beslagla man gjerne filene til en bedrift og lette igjennom disse, men fordi det er kjapt å trykke på slette-knappen og fjerne sensitive dokumenter når nyhetene sprekker, går nå Konkurransetilsynet hardere til verks.

- Med dagens kommunikasjonsform er epost interessant for oss. Vi har folk med god IT-kompetanse i Konkurransetilsynet og vi kan både speilkopiere harddisker og fellesområder for å få tilgang til slettede e-poster, forteller Andersen til digi.no.

Konkurransetilsynet sikrer e-post enten ved å skrive ut e-posten ute hos den mistenkte der og da eller ta en elektronisk kopi av harddisken for senere å gå gjennom materiale i sine lokaler. Alternativt er å beslaglegge PC-er.

- Vi har utviklet vår kompetanse og metoder i et internasjonalt samarbeid med konkurransemyndighetene. Norge ligger foran i gjennomsnittet i å sikre elektroniske spor, bedyrer Andersen.

Ettersom all databehandling er sikret, har det vært mulig å lete opp gammel e-postkommunikasjon Rema 1000 har hatt med Tine. Selve avtaleverket med signerte avtaler er skrevet på papir og oppbevart i ringpermer.

Konkurransetilsynet har fått tilgang til alt og bekrefter at både Rema og Tine har samarbeidet godt med tilsynet i disse undersøkelsene.

- Vi skal nå gjennomgå det beslaglagte materialet før vi kan konkludere i saken. Tilsynet regner med å bruke våren før vi kan komme med en endelig konklusjon i saken, sier kommunikasjonsdirektør Signe Horn i Konkurransetilsynet.

I det innsamlede materiale håper Konkurransetilsynet å finne vektige bevis til Synnøve Findens påstand om Tines misbruk av markedsmakt knyttet opp mot avtalen med Rema 1000.

Konkurransetilsynet har nå fått tingrettens kjennelse til å foreta bevissikring, som skriver at «det er funnet rimelig grunn til å anta at konkurranseloven har vært overtrådt».

Til toppen