Ikke overbevist av SCOs kildekode-demo

En analytiker som har sett SCOs kildekode-demo er slett ikke overbevist. Men han har fått ny innsikt i hvordan SCO har tenkt å kvele Linux.

Analytiker Bill Claybrook er tidligere Unix-kjerneprogrammerer og professor i informatikk, og arbeider i dag som analytiker i Aberdeen Group. Han er en av tre analytikere som har sett en demonstrasjon fra SCO Group, der hensikten skulle være å overbevise om at Unix-kode faktisk er kopiert direkte inn i Linux-kjernen. Denne påstanden ligger blant annet til grunn for SCO Groups milliard søksmål mot IBM. SCO har tidligere truet med å trekke tilbake IBMs AIX-lisens, og ventes å kunngjøre en beslutning om dette seinere i dag.

    Les også:

Claybrooks rapport om demonstrasjonen, SCO-IBM Lawsuit: Time for Some Changes?er gratis tilgjengelig mot registrering på Aberdeen Groups nettsted.

Claybrook skriver at SCO viste ham rundt 80 linjer med kode og kommentarer fra en velkjent .c-fil i Unix, som SCO hevder en "uavhengig maskinvareleverandør" – ikke IBM og ikke Sun – skal ha kopiert direkte fra Unix System V til Linux. På grunn av omstendighetene rundt demonstrasjonen, hadde han ikke anledning til å få en uavhengig bekreftelse på opphavet til verken originalen eller den påståtte kopien.

Til nettmagasinet NewsFactor.com beskriver han sin opplevelse slik:

– De viste Unix System V-koden til venstre og Linux-koden til høyre… Jeg hadde ikke anledning til å se på filene på datamaskinen, slik at det eneste jeg kan si er at jeg så dette, og jeg vet ikke om det er sant eller ikke.

Claybrook legger til at han tror det han så, like gjerne kunne ha vært kopiert fra BSD Unix som fra SCOs System V.

I rapporten skriver Claybrook: " Jeg spurte SCO spesielt om de hadde noe materiale som tydet på at IBM hadde direkte kopiert System V kildekode til Linux. Svaret var nei. SCO endret siden dette svaret til 'Vi har slike eksempler men vi har ikke vist dem på dette tidspunktet.'"

Konklusjonen er at demonstrasjonen er lite overbevisende og ikke gir grunn til å trekke noen konklusjoner rundt IBM-søksmålets berettigelse, bortsett fra at det virker søkt av SCO å holde en ikke-overbevisende demonstrasjon av den typen Claybrook beskriver.

Men Claybrook fikk annen interessant informasjon fra SCO.

I Claybrooks rapport heter det at SCO anklager IBM for å ha avgitt såkalt avledet kode ("derivative code") fra Unix til Linux. SCOs definisjon på avledet kode er utvidelser til Unix-kjernen, eller kode skrevet for å kjøre i System V-kjernen. Ifølge SCO, har IBM, i henhold til lisensavtalen med SCO, ikke anledning til å avgi avledet kode, selv når det er IBM selv som har utviklet den avledede koden. IBM mener derimot at selskapet kan gjøre som det vil med sin avledede kode.

Blant den avledede koden SCO mener IBM ulovlig har avgitt til Linux, er det journalførende filsystemet som opprinnelig ble utviklet for AIX. Andre eksempler gjelder avledet kode opprinnelig utviklet av Sequent og siden overtatt av IBM, blant annet NUMA-kode (en avansert form for klynging med felles minnetilgang for prosessorene, står for "non-uniform memory access") og RCU ("read, copy and update").

SCOs angrep mot IBM kan følgelig tolkes som et forsøk på å hindre Linux fra å videreutvikles ved å tilføres avledet kode. SCO kan tenke seg å la IBM betale for å få lov til å lisensiere avledet kode til andre Unix-leverandører. Slike betingelser er imidlertid i strid med lisensen som Linux distribueres etter. Linux-distributører kan følgelig se seg tvunget til å distribuere hybride løsninger som de må ta seg betalt for, siden de skal dekke lisensutgifter til SCO. Dette vil igjen forskyve konkurransen til Unix' fordel.

Claybrook konkluderer med at en seier for SCO mot IBM vil føre til store endringer i måten Linux utvikles. For å bevare Linux som et helhetlig åpen kildekode tilbud må fellesskapet organisere seg bedre og lage veikart som viser når hvilke nye egenskaper vil komme inn i systemet.

;