Ikke patentfrykt bak Linux-utsettelse

Gartner mener andre hensyn enn patenter har fått München til å utsette sitt store Linux-prosjekt.

Gartner mener andre hensyn enn patenter har fått München til å utsette sitt store Linux-prosjekt.

I forrige uke ble Linux-fellesskapet verden over sjokkert av to patentrelaterte nyheter. Først kunngjorde forsikringsselskapet Open Source Risk Management – som har tette bånd til åpen kildekodefellesskapet – en undersøkelse som tyder på at Linux krenker potensielt 283 USA-registrerte men ikke rettslig prøvde programvarepatenter. Dernest meldte myndighetene i München at de ville utsette anbudsinnbydelsen til byforvaltningens planlagte overgang til Linux-klienter –kjent som «LiMux» – mens de undersøkte nærmere hva slags risiko patentavsnittene i EUs ennå ikke vedtatte programvaredirektiv kan utsette dem for når den bytter ut Windows på 14.000 PC-er.

    Les også:

Det siste døgnet er det avdekket flere forhold som er egnet til å minske sjokket. Analyseselskapet Gartner har publisert en advarsel om at patentfrykt ikke er den reelle forklaringen på beslutningen til München. I tillegg har myndighetene i München forklart at det ikke dreier seg om en endelig nei til Linux, men snarere noen få ukers utsettelse på anbudsinnbydelsen. Til slutt har myndighetene i Østerrikes hovedstad Wien besluttet å gjennomføre en pilotprosjekt med et tilbud til 7500 av byens 16.000 PC-brukere om å prøve ut Linux et års tid.

München usikker om kostnadskalkyle

Ifølge Gartner er ikke patentfrykt den primære forklaringen på utsettelsen i München. Analyseselskapet skriver i en betenkning at rettslig risiko stammer i hovedsak fra amerikanske patenter, og at ingen innehaver av relevante patenter har vist noen som helst interesse i å true med eller innlede søksmål.

– I stedet kan patentspørsmålet ha ledet München inn på tanker om at forvaltningen kan ha undervurdert kostnader og risiko da de kalkulerte LiMux. Dessuten gjennomførte Wien nylig en undersøkelse som ikke var fullt så gunstig for en overgang til Linux. Sannsynligvis har begge disse faktorene spilt inn en rolle for beslutningen om å utsette anbudet, heter det i betenkningen.

Gartner peker videre på at EU-direktivet ikke kan ha noen innvirkning på en kortsiktig realisering av LiMux, fordi det ikke har tilbakevirkende kraft. Direktivet må gjennom EU-parlamentet en gang til, og München er med på lobbyvirksomheten mot det.

På lang sikt kan mulig patentstrid medføre risiko for dem som går over til Linux, innrømmer Gartner. Men denne risikoen må bygges inn i de samlede vurderingene, og den må ikke overvurderes, understrekes det i betenkningen. Gartner anbefaler offentlige organer å følge med i den videre utviklingen av de foreslåtte Linux-overgangene i både München og Wien.

Gartner har tidligere publisert to grundige vurderinger av offentlige organers overgang til Linux. Analytikerne understreker at overgangen må motiveres av lønnsomhetskalkyler, ikke av noe ønske om å ramme Microsoft. De advarer også mot holdninger der det offentlige diskriminerer generelt mot kommersiell programvare.

Utspill fra Wien

I går skrev Computerwelt Oesterreich at Wien har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt der noen av forvaltningens PC-brukere bytter fra Windows til Linux. Byforvaltningen har 16.000 PC-brukere, hvorav 7500 vil få tilbud om å være med på pilotprosjektet. Prosjektet skal evalueres i 2006.

Mens München er innstilt på et brått skifte, legger Wien opp til en gradvis overgang, dersom pilotprosjektet slår av. Blant annet er det i første omgang ikke snakk om å kjøpe inn nye PC-er, men bytte ut Windows med Linux på dem man allerede har. Wien har brukt Linux-servere i mange år.

Computerwelt Oesterreich skriver at det har vært et klart politisk press i bystyret, fra Sosialdemokratene og De grønne, for å bytte til Linux på prinsipielt grunnlag.

Utspill fra München

IDGs nyhetstjenestene sendte tirsdag ut en melding der en talsperson for byledelsen i München siteres dit hen at diskusjonen om innvirkningen av EUs programvaredirektiv på LiMux i høyden vil ta to til tre uker, og at det ikke vil skje noen dramatisk omvending.

Utsettelsen av anbudsinnbydelsen skyldes at bystyret eksplisitt ba administrasjonen vurdere EU-direktivets mulige innvirkning. Administrasjonen står ved sine grunnleggende vurderinger og ønsker å gjennomføre LiMux, sier talspersonen til IDG.

Til toppen