- Ikke plass til alle mobilaktører

Post- og teletilsynsjef Willy Jensen frykter livets rett for mange av mobilaktørene som nå oversvømmer markedet.

Post- og teletilsynsjef Willy Jensen frykter livets rett for mange av mobilaktørene som nå oversvømmer markedet.

I dag er det like mange mobilaktører som under dotcombølgen fra 2001, da et tyvetalls selskaper konkurrerte om mobilkundene.

I dagens utgave av Aftenposten uttrykker sjef for Post- og teletilsynet, Willy Jensen, bekymring over et lite og mettet marked, der de små må slåss om smulene.

Han tror på en konsolidering i bransjen og viser til oppkjøpet av Chess og Telenordic som selger ut sin kundeserviceavdeling.

Jensen får støtte av telekomanalytiker Tore Aarønæs i Norsk Telecom, som mener at utfordringen framover vil bli å skaffe kunder på grunn av den sterke mobilkrigen.

    Les også:

- Mobilmarkedet er nå tilnærmet fullt ut mettet med en rekke nye lavprisaktører. Konkurransen vil nå i første rekke gå på pris, har Aarønæs tidligere uttalt til digi.no.

Den totale kundemassen er på om lag 4,3 millioner kunder, og ventes å være stabil de neste 12 til 18 måneder. I disse tallene ligger det i overkant av en halv million passive kontantkortkunder, slik at det reelle antall brukere trolig ligger på rundt 3,8 millioner.

I rapporten TeleInfo Mobil, peker Norsk Telecom på disse trendene for mobilmarkedet i 2005:

  • De nye aktørene introduserer abonnementstyper som gjør at grensen mellom kontantkort og abonnement blir mer utydelig. Med liten eller ingen faktisk vekst, og flere aktører i markedet, forventes økt kiving om kundene.
  • Trafikken ventes å øke, med langsom generell vekst i mobilbruk, forsterket av et visst prisfall.
  • Den største utfordringen for aktører i mobilbransjen er trusselen eller mulighetene knyttet til et fallende prisnivå, og smitteeffekten av dette inn mot de etablerte aktørene.
  • Norsk Telecom forventer en flat verdiutvikling fra 2003 og frem til 2005. Høyere bruk vil ikke oppveie lavere priser. Totalmarkedsverdien blir stående på 15 milliarder kroner i både 2004 og 2005.
  • Nye aktører ligger klart lavere i pris, og det er tregheten i sluttbrukermarkedet som gjør at kundene ikke strømmer til dem i større grad. Per tredje kvartal 2004 hadde lavpristilbyderne 550.000 abonnenter og kontantkortbrukere. Fram til desember 2005 vil dette tallet øke til rundt 700.000.
Til toppen