- Ikke politisk overvåking

Forsvarsministeren svarer på anklagene.

- Ikke politisk overvåking

Forsvarsministeren svarer på anklagene.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen avviser at den angivelige ureglementerte overvåkingen av datatrafikken til regjerigen har poltiske motiver, slik enkelte politkere og mediekommentatorer har antydet.

- Vi tar denne saken svært alvorlig. Det er da også derfor forsvarsdepartementet, i samråd med forsvarsledelsen, besluttet å be politiet om å etterforske saken. Det er imidlertid viktig å understreke at denne saken ikke handler om politisk overvåking, heter det i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

I følge pressemeldingen leier både Slottet og flere departementer datalinjer av forsvaret. Samtidig har FOST (forsvarets sikkerhetstjeneste) ansvaret for å passe på at det ikke går ureglementert trafikk på disse linjene.

Kripos etterforsker nå FOST på mistanke om at det har foregått det forsvarsministeren kaller «uhjemlet monitorering» av disse linjene.

Det skal ha vært andatte i Justisdepartementets noe spesielle surfevaner som indirekte førte til at man fikk mistanke om at det foregikk uautorisert overvåking av departementets datatrafikk. Seinere fikk saken forgreininger til statsministerens kontor, flere andre departementer og til og med til Slottet.

Til toppen