Ikke redd billige indere

ErgoGroup frykter ikke konkurranse fra India og lister opp en lang rekke årsaker til dette.

ErgoGroup frykter ikke konkurranse fra India og lister opp en lang rekke årsaker til dette.

IT-ansatte i Vesten trues av billig arbeidskraft i India - for engelsk er det offisielle språket i den gamle engelske kolonien.

Dette er blitt et akutt problem for den engelske og amerikanske IT-bransjen, som flytter stadig flere jobber til India.

Men Norges tredje største IT-selskap, ErgoGroup, er ikke så nervøse. Per Andersen, som gikk av som toppsjef i går formiddag, tror heller nærhet til kunden vil være et konkurransefortrinn framfor billig arbeidskraft.

- Å sette ut it-tjenester til fjerne land i Østen, vil innebære for store kulturforskjeller, sier Andersen til digi.no.

Han mener at det er nettopp gjennom nærhet til kunden og samspillet mellom medarbeidere, kunder og ulike fagmiljøer, de gode og unike løsningene oppstår. Denne kulturen ønsker ErgoGroup å videreføre.

- Vi har selvfølgelig også vurdert å kjøpe tjenester i lavkostland og foretatt flere undersøkelser på en mulig effekt. For vår del har vi konkludert med at dette ikke vil være kostnadsbesparende, fortsetter Andersen.

Andersen lister opp en lang rekke årsaker til at han mener norske IT-selskaper ikke har så mye å tjene på flytting av oppgaver til India.

Andersen nevner språkbarrierer først, for norske bedrifter snakker ikke samme språk som indiske. I tillegg lister Andersen opp reisekostnader, misforståelser, konverteringer til nye plattformer og kulturkollisjoner, vil koste mer enn det smaker.

- Utviklingsjobber i lavkostland vil kreve større investeringer i infrastruktur og kvalitetskontroll for å sikre at kundene i Norge ikke får redusert tjenestenivå, begrunner Andersen.

Til toppen