– Ikke regn med at e-post forblir privat

Google setter skapet på plass og får kritikk for dette.

– Ikke regn med at e-post forblir privat
Mange er ivrige i å kritisere Googles forhold til personvern, nå sist i forbindelse med Gmail. Dette er noe selskapet bare må tåle, fordi det har fått en så dominerende posisjon. Men foreløpig har kritikken bare unntaksvis ført til rettslige krav om at selskapet må endre hvordan den tar vare på brukernes personvern.

Google har i et ferskt rettsdokument gjengitt et sitat som umiddelbart som har vekket en viss oppsikt. Det er amerikanske Consumer Watchdog som har sørget for at sitatet har fått oppmerksomhet i pressen. Organisasjonen er blant Googles mest aktive kritikere.

Rettdokumentet, som er en måned gammelt, skal være innlevert til United States District Court for Northern District of California som et forsøk på å få avvist et massesøksmål mot selskapet. I søksmålet anklages Google for ulovlig tapping og bruk av søkernes elektroniske kommunikasjon. De fire personene som har etablert søksmålet, er alle brukere av enten Gmail eller Google Apps.

Google mener at søksmålet forsøker å kriminalisere det Google kaller for ordinær forretningspraksis som har vært en del av selskapets gratis Gmail-tjeneste siden starten for snart et tiår siden. Mye av argumentasjonen til Google er knyttet til at Gmail er en webbasert e-posttjeneste, som i utgangspunktet benyttes med en nettleser som klient. Nettleseren forventes ikke å ha egen funksjonalitet for behandling av e-posten, noe som betyr at alt må gjøres på serversiden. Dersom dette ikke tillates, mener Google at mye funksjonalitet ikke vil kunne tilbys.

– For eksempel vil ikke en ECS-leverandør (electronic communication service) kunne tillate brukerne å sortere e-postmeldingene ved hjelp av automatiserte filtre, fordi ethvert slikt system krever skanning av innholdet til e-posten som blir levert til brukeren. Leverandøren kan heller ikke tilby selv grunnleggende funksjonalitet som å la brukerne søke i sin egen e-post etter nøkkelord, fordi ved å gjøre dette ville, nok en gang, involvere skanning av epostinnholdet, skriver Google.

Nå er det ikke dette avsnittet Consumer Watchdog har reagert på, men sitatet helt i slutten av det følgende:

– Akkurat som en sender av et brev til en forretningspartner ikke kan være overrasket over at det er mottakerens assistent som åpner brevet, kan ikke folk som bruker webbasert e-post i dag være overrasket dersom kommunikasjonen deres blir prosessert av mottakerens ECS-tilbyder under leveringen. Faktisk, «en person har ingen legitim forventning om personvern knyttet til informasjonen han frivillig overlater til tredjeparter».

Det sistnevnte er et sitat fra en dom fra 1979 og er oppgitt på side 19 i rettsdokumentet. Det handler ikke spesifikt om Google, som ikke fantes den gang. Det er heller ikke gitt at det sier noe som helst om Googles egne løfter om personvern. Det spesifiserer i alle fall ikke i det avsnittet som trekkes fram.

Men Consumer Watchdog med «privacy project director» John M. Simpson i spissen, utnytter sitatet for alt det er verdt.

– Google har endelig innrømmet at selskapet ikke respekterer personvern, sier Simpson i en pressemelding fra Consumer Watchdog.

– Folk bør ta dem på ordet: dersom du bryr deg om personvernet til de du utveksler e-post med, ikke bruk Gmail, fortsetter han.

Det kan være et noe å tenke på. Uansett bør man ikke bruke en allmenn tilgjengelig gratistjeneste til utveksling av fortrolig informasjon – uavhengig av om leverandøren heter Google eller ikke.

    Les også:

Les mer om: