Ikke sats ukritisk på åpen kildekode

IKT-Norge advarer at «ukritisk satsing på åpen kildekode» fra myndighetene kan skade norsk programvareindustri.

IKT-Norge advarer at «ukritisk satsing på åpen kildekode» fra myndighetene kan skade norsk programvareindustri.

IKT-Norge har kommet med sitt syn på den ærgjerrige planen «eNorge 2009» som moderniseringsminister Morten Andreas Meyer la fram i går.

    Les også:

Generalsekretær Per Morten Hoff sier bransjeorganisasjonen stort sett reagerer positivt på planen. Samtidig tegner han et bilde av det han mener er uværsskyer i horisonten.

Hoff trekker spesielt frem tre ting som positive. For det første at tilgangen til offentlige data skal reguleres og koordineres ut ifra gratisprinsippet. Dette vil gi grobunn for nye tjenester og nye bedrifter tror IKT-Norge.

Videre trekker han frem at bedre IKT-statistikk vil danne et bedre kart å styre skuta etter. IKT-Norge mener at her har man kommet et stykke på vei men at det fortsatt er store mangler, blant annet at det ikke finnes offisiell statistikk på eksport av programvare og IKT-tjenester, kun maskinvare.

Det tredje hovedpunktet er bruk av åpne standarder. IKT-Norge er glade for at statsråden la vekt på at offentlige tjenester skal være tilgjengelige på relevante plattformer, skriver Hoff.

Men Hoff og IKT-Norge er usikre på konklusjoner rundt åpne standarder og åpen kildekode.

Meyers definisjon er for vag, mener Hoff. Og mens mange tilhengere av åpen kildekode fryder seg over hva dette kan bety, blir Hoff bekymret. Han har følgende kommentar:

«IKT-Norge er spente på hva Meyer egentlig mener med bruk av åpen kildekode i det offentlige. Vi vil sterkt advare mot en ukritisk satsing på åpen kildekode. Dette vil kunne pulverisere ansvaret og være svært ødeleggende for norsk programvarenæring. IKT-Norge frykter en svekket norsk programvarenæring dersom det offentlige prioriterer åpen kildekode. Undersøkelser har vist at mange av de store offentlige prosjektene har vært tapsprosjekter for IKT-leverandørene. Det offentlige vil oppleve en situasjon der man får dårligere leveranser og hvor de fremste miljøene ikke vil se seg tjent med å levere løsninger dersom åpen kildekode legges til grunn. Dette vil ramme det offentlige i vesentlig grad og kan på sikt bli meget kostnadsdrivende. Dette er signaler vi mener bør klargjøres.»

Til toppen