– IKT-ansatte trives best på jobben

Det indikerer en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Arbeidstilsynet.

– IKT-ansatte trives best på jobben

Det indikerer en undersøkelse gjort av TNS Gallup for Arbeidstilsynet.

Ingen trives bedre på jobben i Norge enn ansatte i IT- og telekombransjen. Dette konkluderer Arbeidstilsynet på bakgrunn av en TNS Gallup-undersøkelse som er blitt utført på vegne av tilsynet.

800 norske arbeidstakere har blitt intervjuet. Av disse var riktignok bare 20 tilknyttet IT- og telekombransjen.

Gro Olsvold, kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet, forteller til digi.no at dette antallet ifølge TNS Gallup ikke er representativt, men at det gir en god indikasjon.

Ifølge en pressemelding fra Arbeidstilsynet oppgir alle de 20 personene at de trives godt eller svært godt på jobben. 89 prosent mener de kan påvirke arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, mens landsgjennomsnittet er 73 prosent. Undersøkelsen viser at påvirkningskraften øker med økt inntekt.

Ingrid Finboe Svendsen er direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet.
Ingrid Finboe Svendsen er direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet. Bilde: Kolonihaven Studio AS

– I virkelig gode arbeidsmiljøer har de ansatte mulighet for å påvirke arbeidsmiljøet. De tar dessuten ansvar og bidrar positivt for at jobbhverdagen skal bli god for alle, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, i pressmeldingen.

98 prosent av de IKT-ansatte mener at de er en god eller svært god kollega. Er man usikker på svaret på et slikt spørmål, kan man gjennomføre kollegatesten som Arbeidstilsynet nå tilbyr.

Det er ett område som de ansatte i IT- og telekombransjen kommer dårligere ut enn de andre. Bare 66 prosent oppgir at de gir daglige eller ukentlige tilbakemeldinger til kolleger. Dette gir bransjen en bunnplassering i undersøkelsen.

– Å gi tilbakemeldinger er en viktig del av det å være en god kollega. En god kultur for tilbakemeldinger på arbeidsplassen gjør at folk føler seg sett og verdsatt, og det bidrar til læring og utvikling. Det er ikke alltid nok at arbeidsgiver følger arbeidsmiljøloven til punkt og prikke for at jobben skal være et godt sted å være. I virkelig gode arbeidsmiljøer tar også de ansatte ansvar og bidrar positivt til at jobbhverdagen blir god for alle, sier Finboe Svendsen.

Til toppen