IKT-bransjen slåss om statlig storkontrakt

Sterkt forsinket skal staten nå koble sammen leger, sykehus og apotek i et eget supernett.

Det er trange tider og kampen er hard om alle kontrakter, men særlig hardt blir det når offentlige sektor går ut med forespørsler. For offentlig sektor bremser ikke slik næringslivet gjør og de offentlige kontraktene er ofte store.

På slutten av året gikk det ut en utlysning som mange aktører i IKT-bransjen nå skriver på for harde livet. Sosial- og helsedirektoratet skal på vegne av staten bygge et "Landsdekkende nasjonalt transittnett for helsesektoren" - et lukket helsenett som skal binde sammen de fem nye helseregionene.

Planen om å bygge et nasjonalt helsenett er sterkt forsinket - den ble offentliggjort i "Si @"-planen 30. januar 2001, av daværende helseminister Tore Tønne. For 2001 og 2002 ble det bevilget nesten 200 millioner kroner som har blitt brukt blant annet til etablering av regionale helsenett og Nasjonalt senter for telemedisin.

Les også:

Men i planen står det" Et nasjonalt helsenett, basert på sammenknytningen av helsenett i regionene, og inneholdende et sett med nasjonale basistjenester, skal være etablert innen utløpet av 2002".


Dette har ikke skjedd.

Her kan du lese mer om Si @!-planen og fremdriften så langt.

Hvor stor kontrakten er sier utlysningen ikke noe om, men den er betydelig med etablering av redundante linjer, e-postservere, brannmurer og ikke minst nødvendige servere. Direktoratet ønsker seg anbud for både kjøp eller leie av utstyret.

Søknad om å få bli kvalifisert og få være med i konkurransen går ut 13. januar. Mange av de store teleselskapene kunne nok tenke seg å være med.

IBM Norge bekrefter at skal søke og i tillegg kommer nok andre giganter som Ergo Group, EDB Business Partner og Telenor til å gjøre det samme.

Men det er også åpninger for outsidere. Det var ikke et IKT-selskap som stakk av med kontrakten for nettverket til Helseregion Øst - det var det IT-avdelingen på Ullevål Sykehus som gjorde.

Og noe slikt er også mulig denne gangen, for kontraktsinnbydelsen åpner for 3-8 underleverandører.

Her kan du lese utlysningen av Nasjonalt helsenett/Sentral infrastruktur

Les mer om: