IKT-direktoratet har fått sjef

Det ble en mann, en ekspedisjons-sjef fra Kunnskaps-departementet.

IKT-direktoratet har fått sjef

Det ble en mann, en ekspedisjons-sjef fra Kunnskaps-departementet.

Oslo (NTB): Hans Christian Holte (42) ble i statsråd fredag utnevnt til direktør i det nye Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Holte er i dag ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet.

– Jeg er glad for at vi i Hans Christian Holte har fått på plass en leder for det nye direktoratet med både bred forvaltningserfaring og tung IKT-erfaring, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

Holte har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og blant annet mellomfag i informatikk.

DIFI skal arbeide for å bedre kvaliteten på offentlig forvaltning generelt og statsforvaltningen spesielt. Blant annet skal DIFI bidra til gode omstillingsprosesser og en god statlig informasjonspolitikk, personal- og kompetanseutvikling, koordinert og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor og gode offentlige innkjøpsrutiner.

Det nye direktoratet skal bestå av tidligere Statskonsult, Norge.no, som er en egen etat, og E-handelssekretariatet, som blir overført fra Departementenes Servicesenter (DSS). Det blir også overført enkelte oppgaver og personer fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). Direktoratet vil ha ansatte både i Oslo og i Leikanger.

    Les også:

Til toppen