IKT for bedre sikkerhet i bilen

Aktører fra Cisco til Volvo skal møtes for å utveksle synspunkter om hva IKT kan gjøre for biltrafikken.

Aktører fra Cisco til Volvo skal møtes for å utveksle synspunkter om hva IKT kan gjøre for biltrafikken.

Den internasjonale teleunionen ITU tok initiativet til en første arbeidskonferanse om IKT og biler i forbindelse med den årlige internasjonale bilutstillingen i Genève i 2003. Initiativet ga støtet til et fast rådgivende panel, døpt Advisory Panel for Standards Cooperation on Telecommunications Related to Motor Vehicles. Dette panelet har tatt initiativet til en ny arbeidskonferanse som skal holdes fra 2. til 4. mars, samtidig som den 75. internasjonale bilutstillingen i Genève.

Årets arbeidskonferanse er døpt The Fully Networked Car, A Workshop on ICT in Vehicles. Konferansen er åpen og gratis for publikum. Innlederne omfatter representanter for bilprodusenter, bilutstyrsleverandører og teleoperatører, blant dem BMW, Bosch, Cisco, France Telecom, Magna Electronics, Motorola, Nissan, NTT DoCoMo, Swisscom og Volvo.

Beskrivelser av hva IKT kan gjøre for biltrafikken i framtida, har stort sett dreid seg om bilrelaterte lokaliseringsbaserte tjenester, som at du merker at du bør fylle drivstoff, og ber bilen innhente pristilbud fra de nærmeste bensinstasjonene langs ruta du har til hensikt å kjøre.

Standarder for å realisere slike tjenester er en viktig del av konferansen. Men andre kreative forslag er kanskje mer interessante, fordi de dreier seg om å bruke IKT for å øke trafikksikkerheten og begrense skader etter ulykker.

Noen ser for eksempel for seg at sensorer i en bil kan oppdage vannplaning, kommunisere dette faktum til biler i nærheten, og utløse automatiske manøvrer hos disse for å begrense kollisjonsfaren.

Konferansen vil også diskutere et forslag om et felleseuropeisk system for nødsamband, der en kollisjon utløser automatisk en oppringing til en nødsentral, med opplysninger om sted, tid og andre forhold innhentet fra all verdens sensorer i bilen. Ideen er å få hensiktsmessig hjelp fram raskere enn tilfellet er i dag, og burde være svært interessant for et land som Norge med mange øde veistrekninger.

Øvrige problemstillinger på konferansen har med samarbeid mellom offentlig og privat sektor i disse spørsmål, og forretningsmodeller som kan fremme samvirke mellom bilindustrien og teleoperatørene. I tillegg vil det være en rekke rent teknologiorienterte samlinger.

Til toppen