IKT går bedre enn ventet

Gartner tar imidlertid flere forbehold mot sin egen optimisme.

IKT går bedre enn ventet

Gartner tar imidlertid flere forbehold mot sin egen optimisme.

Analyseselskapet Gartner melder at de har oppjustert sin prognose for den globale veksten i IKT-investering. Mens de for noen måneder siden spådde en vekst på 3,5 prosent fra 2010 til 2011, tror de nå at veksten vil være mer på linje med den fra 2009 til 2010, nærmere bestemt 5,1 prosent.

Gartner anslår den globale investering i IKT i 2010 til 3 400 milliarder dollar, en økning på 5,4 prosent fra året før.

Prognosen er ikke nødvendigvis et uttrykk for økt optimisme, går det fram av Gartners kommentarer.

Det er to årsaker til det. For det første bygger storparten av oppjustering på at dollaren vil holde seg lavt i forhold til andre valutaer. Av oppjusteringens 2,2 prosentpoeng, forklares 1,6 med dollarens fall.

Den andre årsaken er vedvarende makroøkonomisk usikkerhet.

– Den globale økonomiske situasjonen bedrer seg, men oppgangen går sakte, spesielt i de viktige modne økonomiene i USA og Vest-Europa, sier Richard Gordon, visepresident med ansvar for forskning i Gartner. Han legger til at det er også usikkerhet rundt vekstøkonomienes evne til å holde vekstratene på deres nåværende høye nivå.

På lang sikt er Gordon optimistisk. Han begrunner det med at den globale økonomien ventes å kunne reparere seg selv i årene som kommer, og med at næringslivet er innforstått med at investering i IT er en forutsetning for vekst.

Tabellen nedenfor viser Gartners prognose, fordelt på de fem segmentene selskapet mener er hensiktsmessig. Merk at veksten i bruken av avanserte mobiltelefoner slår ut i to kategorier, telekom-utstyr og telekom-tjenester. Gartner understreker ellers at den ventede veksten innen datautstyr bygger på den forutsetningen at man unngår en ny tendens til å utsette innkjøp av nye pc-er.

Til toppen