IKT-løft i Bærum-skoler

928 bærbare PCer blir i denne uken rigget opp på 11 ungdomsskoler i Bærum kommune.

928 bærbare PCer blir i denne uken rigget opp på 11 ungdomsskoler i Bærum kommune.

Innen 2008 skal Norge være best i verden på digital kompetanse ifølge Utdannings- og forskningsdepartementets (UFD) handlingsplan for perioden 2004-2007. 140 millioner kroner er bevilget for inneværende år.

    Les også:

Av denne potten har Bærum kommune fått tildelt 14 millioner kroner. Noe er brukt på 928 bærbare PC-er. Det er 9. og 10. klassingene som i første omgang kan glede seg over nye PC-er. Til våren skal elevene ta eksamen ved hjelp av PC.

De 14 millionene skal også dekke kostnader forbundet med klargjøring av nettverkene på skolene, internettilgang, innkjøp av nye programmer og internopplæring for bruk av det nye utstyret og sikringstiltak. Årlig driftsbudsjett er i dag på fem millioner kroner, som deles mellom alle skolene.

De bærbare PC-ene er flate og koblet til et trådløst nettverk på skolen. Læreren kan dermed disponere klassesett med PC-er som lett kan deles ut uten ledning.

Kravet fra UFD er at alle ungdomsskoler skal ha én PC for hver femte elev. I tillegg skal det være en PC for hvert lærerårsverk. På barneskolene skal det være én PC for hver tiende elev på barneskolene og en hvert andre lærerårsverk.

Statssekretær Bjørn Haugstad i UFD sier til digi.no at Norge har de beste forutsetninger for å kunne bli best i verden på digital kompetanse. Dette skyldes Norges infrastruktur og vår adgang til bruk på data og mobiltelefoni som i snitt er høyere enn andre land.

En milliard kroner er allerede investert i skolene. Blant annet har 40.000 lærere fått anledning til å ta IKT-kurs for å heve sin kompetanse.

Men det er et langt lerret å bleke. Hittil har bruk av IKT i skolene vært nedslående. Forsknings- og kompetansenettverket for IT i utdanning (ITU) la i forrige måned fram et oppsiktvekkende resultat om den digitale situasjonen i norske skoler.

63 prosent av 4.000 elever svarte at de bruker mindre enn én time foran datamaskinen i uken som da i hovedsak brukes til prosjektarbeid. Lærerne bruker data mest til forberedelser av undervisningen og data var lite integrert i fagene på alle de undersøkte klassetrinnene.

Handlingsplanen for perioden 2004-2007 har fire hovedmål:

  1. I 2008 skal norske utdanningsinstitusjoner ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og internettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kostnadseffektive driftsløsninger.
  2. I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. Alle lærere i og utenfor skoler og universiteter/høgskoler, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i samfunnet.
  3. I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant fremst verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring.
  4. I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, basert på organisasjonsformer som fremmer læring og nyskaping.

Departementet har tidligere hatt ansvar for planene IKT i norsk utdanning 1996–1999 og 2000–2003, som nylig er avsluttet. Selv om ITU ikke lot seg imponere, er Haugstad fornøyd med utviklingen.

– Våre planer har vært ambisiøse med omfattende nasjonale utviklingsprosjekter, sier han.

Til toppen