IKT Norge advarer mot amerikansk jagerfly

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff mener at norsk IT-bransje ikke er tjent med et nytt amerikansk jagerfly.

KOMMENTAR: IKT Norge advarer mot amerikansk jagerfly

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff mener at norsk IT-bransje ikke er tjent med et nytt amerikansk jagerfly.

Bransjeforeningen IKT Norge har kastet seg inn i kampen om hvilket jagerfly Norge skal kjøpe, for avgjørelsen vil ha store ringvirkninger for den norske IKT-bransjen.

Her er hvorfor IKT Norge-sjef Per Morten Hoff mener amerikanske Joint Strike Fighter er et dårlig valg:

Slaget om hvilket kampfly Norge skal velge for fremtiden nærmere seg. IKT-Norge har tidligere engasjert seg i denne debatten og uttalt at vi tror IKT-næringen vil få mest igjen ved å velge en europeisk løsning. Forrige gang var det ensbetydende med Eurofighter, nå har også svenskene kommet på banen med sitt kamfly JAS Gripen. Årsaken til at IKT-næringen igjen ønsker å engasjere seg i denne debatten er de muligheter norsk IKT-næring kan få gjennom utviklingaavtaler og gjenkjøpsavatler. Vår erfaring har vist at det er langt enklere å komme inn på europeiske leverandører enn amerikanske leverandører.

Amerikanske leverandører har en utpreget tendens til å velge sine egene løsninger og det tidligere vist seg vanskelig å komme med i utviklings- og gjenkjøpssamarbeid. Utviklingskronene, for ikke å si milliarden som Norge allerede har betalt til Joint Strike Fighter har kastet lite av seg for norsk IKT-næring. Per Morten Hoff går så langt som å si at han er direkte negativt overrasket hvor lite interessert USA har vært i norsk teknologi og norsk teknologiutvikling.

IKT-Norge mener det derfor vil være et feilgrep å betale inn enda et nytt beløp til Joint Strike Fighter (bildet), når dette er så uforpliktende. Alle de tre flyene: Fra henholdsvis JSF, SAAB, og Eurofighter, er helt sikkert glimrende kampfly, vi har ingen forutsetning for å vurdere de, men vi har en klar forutsetning for å vurdere hva som gavner norsk IKT-næring. Nærheten til det europeiske markedet og ikke minst interessen for norsk IKT-næring har vært langt større fra de to europeiske aktørene enn hva tilfellet har vært fra USA.

Gjenkjøpsavatler er viktige for å få innpass hos store krevende kunder og de siste store gjenkjøpene har ikke vært noen ubetinget suksess. Realtivt vage holdninger om industrisamarbeid holder ikke når det står store nasjonale næringsinteresser på spill.

Norsk IKT-næring har mye å by på når det gjelder teknologiutvikling og ikke minst gjenkjøpsavatler. Uansett hvem av aktørene som blir valgt kommer IKT-næringen nå til å stille langt tøffere krav om at Norges 3 største næring skal være en del av gjenkjøpspakken.

Tidligere har tradisjonell industri forsynt seg med en alt for stor del av kaken, og IKT-næringen har endog opplevd at tradisjonell industri i betydelig grad har forsøkt å stenge nye næringer ute. IKT-Norge kommer til å være en aktiv vakthund for at IKT-næringen, denne gang blir aktivt med.

Mvh Per M Hoff

Til toppen