IKT-Norge advarer mot digitale klasseskiller

IKT-Norge mener Statistisk sentralbyrå har avdekket store forskjeller i tilgang på bredbånd i forhold til inntekt.

IKT-Norge mener Statistisk sentralbyrå har avdekket store forskjeller i tilgang på bredbånd i forhold til inntekt.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå for andre kvartal 2005 viser store forskjeller i tilgang på bredbånd i forhold til inntektsgrunnlaget, heter det i en pressemelding fra IKT-Norge.

    Les også:

35 prosent av husholdningene har tilgang til bredbånd mens 63 prosent av dem med årsinntekt over 600 000 har bredbåndstilgang.

– Med denne statistikken er det uforståelig for oss at den rødgrønne regjeringen fjerner bredbånd fra hjemme-PC-ordningen, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Fredriksen peker på at alle som har bredbånd via hjemme-PC-ordningen vil skattlegges fra og med 14. oktober. Forskriftsendringen medfører et prishopp ettersom man etter denne datoen ikke lenger kan trekke bredbåndsutiften fra bruttolønn.

– Det er grunn til å uro over at dette vil få en tilbakevirkende kraft for alle som var på en ordning før 14. oktober, sier Syversen. – Finansdepartementet ønsker å skyve bredbåndsabonnementet over på arbeidsgiver som får dette som ekstrautgift og på toppen av det hele vil de ansatte fordelbeskattes av dette.

IKT-Norge klager over at ingen fra regjeringspartiene vil fortelle hvorfor man støtter forslaget fra Bondevik-regjeringen om å fjerne bredbånd fra hjemme-PC-ordningen.

Til toppen