IKT Norge: - Bransjen må ta museskadene på alvor

En fersk undersøkelse viser at hver tredje PC-bruker har opplevd datarelaterte plager. - Dette må bransjen ta på alvor, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

En fersk undersøkelse viser at hver tredje PC-bruker har opplevd datarelaterte plager. - Dette må bransjen ta på alvor, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge.

Syversen mener resultatene av undersøkelsen** ikke er så oppsiktsvekkende:

- Det at nakke- og skuldervondt er mer utbredt blant kvinnelige PC-brukere enn mannlige, henger sannsynligvis sammen med at kvinner har mer å stri med på hjemmebane og at de ofte er mer oppmerksomme på egen helse, tror Syversen.

IKT-Norge antar at datarelaterte plager kan være en stor årsak til sykefravær i IT-bransjen selv om kun én av ti menn med slike plager oppgir at de har vært borte fra jobb på grunn av plagene.


- Undersøkelsen viser at problemene er omfattende, og det må bransjen ta på alvor. Arbeidsgiver er hovedansvarlig, og bør forsøke å forebygge slitasjeskader og stress blant medarbeiderne, sier Syversen.

Han tror ikke det har blitt noe mer stress den siste tiden på grunn av nedgangen i bransjen. For et år siden var folk like stresset fordi de hadde for mye å gjøre. Nå er de stresset fordi de kanskje frykter for jobben sin.


Men også medarbeiderne selv har et ansvar, poengterer Syversen: - Det finnes noen enkle forebyggende øvelser man kan gjøre, som for eksempel å strekke litt på seg en gang i timen, sier han.


Syversen mener også bedriftene burde - når de ser på det totale budsjettet for frynsegoder - legge litt mer i 'helsepotten'.


** Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Norsk Statistikk blant et tilfeldig, representativt utvalg av Norges befolkning. Det er intervjuet 1000 personer, og undersøkelsen ble gjennomført i mai 2001. Resultatetene må tolkes innenfor statistiske feilmarginer på 1,4 - 3,2 prosent. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50 prosent og minst ved prosentresultater på 5 prosent / 95 prosent.

Til toppen