IKT-Norge + Dataforeningen kan avgjøres til helgen

En mulig sammenslåing av IKT-Norge og Dataforeningen blir en het potet på Dataforeningens landsmøte.

Det har vært mange diskusjoner rundt en sammenslåing mellom IKT-Norge og Dataforeningen. IKT-Norges Per Morten Hoff har tidligere ivret for en sammenslåing. Nå, rett før spørsmålet kan avgjøres, synes han mer avventende.

– Jeg vil ikke legge noen føringer for hva som er riktig og ikke riktig nå rett før landsmøtet. Nå må vi legge opp til en åpenhjertig diskusjon og få luftet alle pro og kontra i en god demokratisk og sosial ånd, sier Per Morten Hoff til digi.no.

Hoff har tidligere uttalt til digi.no at med NHOs Abelia, kan tre stemmer i bransjen skape forvirring. Abelia sier en ting, Dataforeningen noe annet og kanskje IKT-Norge har en tredje versjon.

    Les også:

Alle tre organisasjoner skal ivareta bransjens interesser. IKT-Norge har 350 bedriftsmedlemmer og Dataforeningen 12.000 enkeltmedlemmer, mens Abelia er en del av NHO.

Hoff utelukker nå Abelia, som vil være bundet opp av NHOs interesser og kontingentsystem.

– NHO har sin struktur og 78 prosent av Abelias medlemmer er ikke IT-bedrifter, sier han.

Også Dataforeningens leder Truls P. Berg som nå overlater roret til Sterias Kjell Rusti, har uttalt at IT-bransjen skal tale med færre tunger. Han mener dette vil styrke foreningen i sin påvirkning av IT-politikken overfor offentlige myndigheter.

Dataforeningen skulle opprinnelig konsentrere seg om IT-faglige spørsmål av interesse for medlemmene, men er i ferd med å gjennomgå en rolleendring. Foreningens tre siste ledere – Bjørn Trondsen, Svein Stavelin og Truls Berg – har alle representert IT-næringen. Alle har vært sterke påvirkere mot hva som gagner IT-næringen med et IT-politisk engasjement.

Arild Haraldsen skriver i sitt innlegg Dataforeningen bør si nei til sammenslåing at en sammenslåing vil være i strid med Dataforeningens vedtekter og den praksis og ideologi som har vært fulgt.

Dataforeningen med sine 50 forskjellige faggrupper skal være en uhildet IT-faglig organisasjon med hovedvekt på personlig medlemskap for faglig utvikling i et nettverk, mener Haraldsen.

Han begrunner det med at faglige råd fra Dataforeningen skal bli hørt for faglig kompetanse og ikke fordi de representerer bestemte næringsinteresser. For eksempel vil det være utenkelig at Dataforeningen skulle ta hensyn til Microsoft når de uttaler seg om datasikkerhetsspørsmål.

Det samme gjelder på telepolitikk. Telepolitisk Utvalg (TU) i Dataforeningen består av en sammensetning av en tverrkompetanse på telefag, bransjekunnskap og juridisk kompetanse. Ofte har disse uttalelsene gått Telenor i mot.

Et vesentlig spørsmål er om det faglige miljøet i dataforeningen som står for 80 prosent av omsetningen vil finne seg til rette i en ny organisasjon. I verste fall kan de nedlegge sine virksomheter,.

Temaet åpner for sterke synspunkter og følelser på helgens landsmøte i Stavanger, som vil legge føringer til en ny femårig strategiprosess.

Les mer om: