JUSS OG SAMFUNN

IKT Norge fornøyd med IT-meldingen

Leder i IKT-Norge, Per Morten Hoff, er fornøyd med planen til IT-minister Heidi Grande Røys.

15. des. 2006 - 09:08

Klokken 10 i dag la IT-minister Heidi Grande Røys frem sin lenge bebudede IT-melding.

IKT Norge har allerede fått gå igjennom meldingen og er ganske fornøyd, men påpeker at de på IT-politiske kruttet ikke er tilstede: Her er pressemeldingen med kommentarene fra IKT Norge-sjef Per Morten Hoff:

IKT-Norge synes det er mye bra i meldingen og det er å håpe at meldingen skal sette IKT-politikk på dagsordenen både i Stortinget i media og ute hos folket. Dette er en svært viktig melding fordi den staker ut kursen for hvordan vi skal fornye offentlig sektor, unngå digitale skiller og skape nye arbeidsplasser og innovasjon.

Selv om det er mye bra i meldingen blir den nok neppe noen ”kioskvelter,”. Til det inneholder meldingen for lite politisk krutt, skriver Hoff i sin pressemelding.

Den største nyheten i meldingen er nyheten som ikke er der, for det var hva Røys ville bestemme rundt bruk av åpen kildekode som det var knyttet mest spenning til.

Meldingen gir klare signaler om at det offentlige i størst mulig grad skal bruke åpne standarder, men gir ikke noen pålegg til offentlig sektor.

"Når det gjelder fri programvare er meldingen mer vag. Her benytter man” bør og vurderes".

I stedet for å pålegge offentlig sektor krav om bruk av åpen kildekode eller bruk av dokumentformater som ikke er bundet til Microsoft Office, nøyer åpenbart Røys seg med å opprette et senter for fri programvare, samt teste fri programvare i offentlige prosjekter.

IKT Norge er fornøyd med dette og fraværet av krav: IKT-Norge støtter en innkjøpspolitikk i det offentlige som legger behov og totale kostnader til grunn, fremfor politiske preferanser.

Hoff er fornøyd med meldingen til Røys når han sammenligner med tidligere IT-meldinger:

Tidligere meldinger har vært mye preget av at Norge skal bli best i verden og verdensledende innen ulike felt. Det har vært vel og bra, men fyndordene og festtalene har ofte blitt det eneste som har blitt husket fra meldingene og ambisjonsnivået har ikke alltid stått til gjennomføringsevenen. Denne meldingen er mer nøktern i så måte og det synes vi faktisk er bra, selv om vi etterlyser noe mer gjervhet på enkeltområder. Svulstige begreper om at vi skal bli best i verden, fjerner lett fokus fra de arbeidsoppgaver som faktisk må gjøres.

Etter en rask gjennomlesning påpeker IKT-Norge følgende:

Meldingen gir et meget kraftig signal til Norges Forskningsråd om at satsingen på IKT har vært forsømt. Dette til tross for at IKT-forskning ble utpekt som et av flere hovedområder. Slik vi tolker ordbruken i meldingen er dette meget sterk kritikk mot NFR og et klart signal om at kursen må legges kraftig om.

Den klare ambisjonen om å øke offentlig eHandel kraftig er bra. I dag går kun 2.4% av totalvhandelen i offentlig sektor gjennom eHandelsportalen, men IKT Norge Her er det store penger å spare ved at det offentlige selv tar grep om sine innkjøp. Vi savner noe utdyping om hvordan man skal nå målet om vesentlig høyere aktivitet på portalen. En ny løsning er på gang, men det er neppe nok, her må det nok brukes både pisk og gulrot, mener IKT-Norge. Vi ser frem til en utdyping av målet.

I sin IT-melding er Røys bekymret for det lave antall IT-studenter. UDI vil bli tilført ekstra midler slik at tidligere vedtak om en hurtigere behandling av IT-eksperter som vil til Norge kan gjennomføres. I dag må disse vente i 4-5 måneder.

Meldingen slår også fast viktigheten av at alle i hele Norge skal ha tilgang til høyhastighets bredbåndskommunikasjon, men Røys legger heller ikke nå penger på bordet for å få det gjennomført, påpeker Hoff.

Røys blir derimot konkrete når det gjelder en annen gammel sak:

Meldingen gir et klart løfte om åpning av arkivene til NRK, Nasjonalbiblioteket samt tilgangen på geografiske data. Dette er spennende nyheter som kan sette helt ny fart i innholdsnæringen og gi nye spennende muligheter for forbrukerne, mener IKT Norge.

Hoff er misfornøyd med at Røys ikke har sagt noe om utfordringene fra lavkost-land.

"Dette er en av de største utfordringene som det norske samfunnet står overfor. Hvordan skal vi møte utfordringen fra lavkostland og hvordan kan vi benytte lavkostland til å styrke norsk næringsliv". IKT-Norge mener at dette meget sentrale tema burde vært behandlet grundig i meldingen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.