IKT-Norge frykter brudd på EU-direktiv

IKT-Norge er bekymret over at et flertall på Stortinget ser ut til å avvise MP3-loven og EU-direktivet bak den.

IKT-Norge er bekymret over at et flertall på Stortinget ser ut til å avvise MP3-loven og EU-direktivet bak den.

Selv om Arbeiderpartiet har vært noe springende til den nye MP3-loven, er det nå samlet et stortingsflertall den. Etter det digi.no kjenner til, vil dette i så fall være første gang Stortinget går imot et direktiv fastsatt av EU, og det er uvisst hvilke konsekvenser dette kan gi.

    Les også:

Flertallet i komiteen vil gjøre det lovlig å bryte kopisperrer for å kunne spille av kopisperrede CD-er på MP3-spillere.

Kulturdepartementet har tidligere overfor digi.no og mange andre påpekt at denne delen av EU-direktivet ikke kan endres av Norge – da må Stortinget si nei til hele direktivet.

Nå melder IKT-Norge i et brev til Stortinget om sterk bekymring for forslaget til endringer, og frykter dårlig vern for opphavspersoner dersom loven trer i kraft.

IKT-Norge ønsker konkurranse og regulering av konkurranse som skal skjer først og fremst i en konkurranselov.

– Vi ber om at komiteen vurdere konsekvensene av dette i forhold til parallelle løp som kjøp av spill, DVD, og TV, oppfordrer nestleder i IKT-Norge, Fredrik Syversen.

IKT-Norge mener at bransjer som er basert på opphav og hjernekraft vanskelig vil kunne eksistere uten vern av dette. Norge som kunnskapsnasjon hviler på at vi får fornuftige lover som også tar innover seg dette.

– Hacking er i dag den største trusselen mot de bransjer som lever av hjernekraft, å legalisere dette vil være et kraftig tilbakeskritt mot alle som lever av åndsverk. Vi vil advare komiteen mot å la seg forlede av aktører som har som livsoppgave å kjempe mot Microsoft, sier Syversen.

IKT-Norge mener den største tilbyderen i verden av kopibeskyttelse og DRM-teknologi er Macrovison og ikke Apple eller Microsoft. Innenfor det totale kopibeskyttelsemarkedet (DRM) inkluderes også DVD, TV, mobiltelefoni og spill som i høy grad er konkurransedyktig.

Over 400 av de ledende aktørene innen alle deler av kopibeskyttelsemarkedet er med i OMA (Open Mobile Alliance). Organisasjonen har utviklet en åpen standard for DRM som kan benyttes til alle typer dingser (PC/mobil, TV/OnDemand) og til alle typer spillere. Denne DRM-standarden vil rulles ut i løpet av året.

– Vi oppfordrer komiteen til å legge til rette for at norske statlige foretak i størst mulig grad også lager løsninger basert på åpne standarder når innhold skal digitaliseres og tilgjengeliggjøres. Dette vil være en mye bedre løsning enn å legge til rette for legalisert hacking som uansett ikke vil imøtekommes av EU, sier Syversen.

IKT-Norge mener dette vil være etterspørselstimulering til fremme for åpne standarder som vil kunne benyttes på alle plattformer uavhengig om det er Apple, Microsoft eller Linux.

Syversen ber om avklaring på disse spørsmålene:

  • Ønsker komiteen å gjøre det lov å hacke kopibeskyttelsen på spill slik at man kan avspille disse på PC?
  • Ønsker komiteen å gjøre det lov å hacke kopibeskyttelsen på DVD slik at man kan avspille disse på PC?
  • Ønsker komiteen å gjøre det lovlig å hacke satellittbokser og tv-bokser for digitalt bakkenett for at det skal være mulig å spille dette på en PC? Dette vil i så fall ruinere forretningsmodellene til digitalt bakkenett.
Til toppen