IKT-Norge frykter for Skattefunn

Det bekymrer Eilert Hanoa at Regjeringen strammer inn Skattefunn som mange IT-bedrifter har tjent på.

Det bekymrer Eilert Hanoa at Regjeringen strammer inn Skattefunn som mange IT-bedrifter har tjent på.

Skattefunn er en ordning der bedrifter kan få redusert skatt gjennom å dokumentere utgifter til forskning. Nå uttrykker IKT-Norge bekymring for ordningens fremtid etter at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett går inn for å stramme inn ordningen.

– Skattefunn har vært en stor suksess og har fungert veldig godt for små- og mellomstore IKT-bedrifter. Det vil være en tragedie om denne ordningen fjernes eller omgjøres til en byråkratisk tilskuddsordning, sier Eilert Hanoa, styreleder i IKT-Norge i en pressemelding.

Regjeringen sier at skattefunn må strammes inn fordi den statlige økonomistyringen av ordningen ikke har fungert tilfredsstillende. Kostnaden for staten har blitt større enn forventet.

IKT-Norge mener Regjeringens begrunnelse for å stramme inn på ordningen er dårlig.

– Med en slik begrunnelse burde heller ordningen vært utvidet, sier Hanoa.

Han er også bekymret for hva Regjeringen kommer frem til når den endelige evalueringen skal foreligge høsten 2007. IKT-Norge frykter at Skattefunn da kan komme til å bli lagt ned eller omgjort til en byråkratisk tilskuddsordning underlagt Forskningsrådet.

– Dersom en ordning som har fungert så godt, og som også i følge SSB evaluering har ført til sterk vekst i FoU-innsatsen til norsk næringsliv, legges ned vil det være en tragedie. Dette vil ikke akkurat bidra til å øke incentivene til forskning og utvikling i norsk næringsliv, sier Hanoa.

Til toppen