IKT-Norge frykter statsbudsjettet

Per Morten Hoff frykter at neste års budsjett blir nok et hvileskjær for kunnskaps-utviklingen.

IKT-Norge frykter statsbudsjettet

Per Morten Hoff frykter at neste års budsjett blir nok et hvileskjær for kunnskaps-utviklingen.

Fredag denne uken legger regjeringen frem statsbudsjettet for 2008.

- Budsjettet må stimulere til bygging av kunnskapssamfunnet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

IKT-Norge frykter imidlertid en manglende satsing på utvikling av kunnskapssamfunnet når Regjeringen skal legge fram sitt forslag til statsbudsjett.

- Målet i Soria Moria om at Norge skal bli en av de ”ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden”, må speiles i budsjettet. Regjeringen har så langt ikke prioritert kunnskap og forskning høyt nok, vi håper tiden for hvileskjær nå er over, sier Hoff.

Han påpeker at Regjeringen i Soria Moria-erklæringen flagget både næringsvennlige tiltak, fokus på kunnskapssamfunnet, fornying av offentlig sektor og digital kompetanse til alle.

IKT-Norge mener tiden nå er overmoden for et budsjett som for alvor viser vei i overgangen fra industrisamfunn til kunnskapssamfunn.

- Framtidens viktigste kapital er humankapital – ikke olje og redere, sier Hoff.

IKT-Norge mener at statsbudsjettet bør inneholde følgende satsninger:

  • Fornyet satsning på forskning, og Universiteter og høgskoler
  • Økt satsning på Skattefunn-ordningen
  • Høyere innslagspunkt for toppskatt
Til toppen