- IKT-Norge leker Abelia «light»

Forbundsleder Kjell Flagstad er kritisk til IKT-Norges lønnsstatistikk, og innblandingen i lønnsoppgjørene.

- IKT-Norge leker Abelia «light»

Forbundsleder Kjell Flagstad er kritisk til IKT-Norges lønnsstatistikk, og innblandingen i lønnsoppgjørene.

IKT-Norge har gjort en lønnsundersøkelse mot 155 IT-bedrifter, som har satt sinnet i kok hos forbundsleder Kjell Flagstad i IT-Forbundet.

    Les også:

- Alt tyder på at bransjeforeningen IKT-Norge med sine 195 medlemsbedrifter gjør forsøk på å leke NHO og Abelia «light» ved å blande seg inn i lønnsoppgjørene for IT-bransjen, sier Kjell Flagstad i en kommentar til artikkelen på digi.no.

Han reagerer på at IKT-Norge har gitt bedriften Mercer i oppdrag å utarbeide statistikker for lønnsdata. Rapporten inneholder lokalt avtalefestede arbeidsforhold som faste garanterte tillegg, provisjoner for selgere, samt innarbeidede forhold som firmabil og telefon ordninger.

Ifølge IT-Forbundet er rapporten utilgjenglig for arbeidstagersiden, og Flagstad føler seg meget provosert av at IKT-Norge med generalsekretær Hoff i spissen også innhentet data om pensjons og forsikringsordninger i bedriftene.

- Dette kan føre til aksjoner fra arbeidstaker organisasjonene, noe vi heldigvis har vært forskånet for i privat sektor uten sentrale oppgjør, sier han.

I de forespurte bedriftene som er med i statistikken har IT forbundet fått kunnskap om at det er gitt ulik informasjon til IKT Norges undersøkelse. De fleste har oppgitt garantert lønn og i noen grad fast men variabel mållønn gitt etter bedriftens resultater og personlig bidrag etter etter en personlig vurdering av den enkeltes innsats.

IT-forbundet hevder at IKT Norge også har prøvd å ta med provisjon for selgere i undersøkelsen. Størrelsen på disse provisjonene er høyst variable fra år til år og fra selger til selger. Av denne årsak kan de ikke blandes inn i eller danne grunnlag for lønn i en lønnsundersøkelse, mener Flagstad.

IT forbundet har ingen problemer med at IKT Norge nå har et ønske om å tre inn i en rolle lik Abelia, men i så fall mender de at IKT-Norge åpent må gå ut med dette. De krever også at lønnsundersøkelser må være tilgjengelig for begge parter i arbeidslivet.

- Det Hoff og IKT Norge nå gjør, er i det skjulte å diktere lønnsforhold og over mange år innarbeidede eller lokalt avtalefestede goder. IKT Norge ønsker med andre ord å ta kontroll på lønnsforhold og personalpolitikk i IT bransjen, hevder Flagstad.

Han mener det her bedrives kartellvirksomhet i det skjulte og at det på mange måter grenser til prissamarbeid på produkter og tjenester, noe som er forbudt og regulert i norsk lov.

- Om generalsekretær Hoff og IKT-Norge nå ønsker å spille en rolle som part på arbeidsgiversiden i Norge, må de si det åpent ut. Dette slik at fagforbundene for ettertiden kan forholde seg til en arbeidsgiverorganisasjon lik de andre partene i norsk arbeidsliv, framholder Flagstad.

Han frykter smitteeffekten til andre bransjer i norsk næringsliv. I så fall lover han bråk.

- For IT-forbundets del, vil vi ikke akseptere de omtalte statistikker og som vi heller ikke får innsikt i. Det som er hevet over tvil er at statistikken bygger på feil som å sammenlikne epler og pærer og til og med bananer.

Flagstad reagerer også sterkt på resulatet at lønnsundersøkelsen som i snitt gav 5,9 prosent vekst.

Mange bedrifter har enda ikke startet opp forhandlingene. Under 50 prosent av IT forbundets lokale foreninger er ferdige med forhandlingene for 2008. Likeledes er forbundet tilført opplysninger fra tillitsvalgte som kan fortelle om lønnsrammer på 6.2 prosent til 6.5 prosent for dem som har forhandlet ferdige.

Flagstad legger også til at markedslønn enkelte bedrifter må tilby et stort antall ved nyansettelser, ofte ligger 15 - 30 000 i årslønn over den lønn dagens ansatte har i samme stilling.

    Les også:

Til toppen