IKT-Norge og Abelia må samarbeide

- Det er opp til bransjen selv å avgjøre om det er plass til to IT-organisasjoner i Norge, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge, som mener at et samarbeid må til om ikke NHO-nykommeren Abelia skal presse seg selv eller IKT-Norge av banen.

- Det er opp til bransjen selv å avgjøre om det er plass til to IT-organisasjoner i Norge, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge, som mener at et samarbeid må til om ikke NHO-nykommeren Abelia skal presse seg selv eller IKT-Norge av banen.

IKT-Norge ser med stor spenning på NHOs nyetablerte og foreløpig lederløse IT-forening Abelia. De to organisasjonene vil komme til å måtte samarbeide på flere områder, mener konsulent Fredrik Syversen i IKT-Norge.

- Det blir spennende å se hvordan det går med den nye landsforeningen, sier Syversen.Og det mest spennende, mener han, blir å følge med på hvilket fokus nykommeren får og hvordan de velger å forholde seg til bransjen - og ikke minst IKT-Norge.

- Er det rom for to like organisasjoner?

- Det kommer an på bransjen - om de ønsker å være NHO-tilknyttet eller i en uavhengig organisasjon. Uansett vil det være mange sammenfallende saker som vi må samarbeide om. Det er ikke rom for to like organisasjoner på sikt, sier Syversen til digitoday.no.

- Hvis den profilen det nå ser ut til at Abelia har valgt - med fokus på elektronikk og institutter - vil holdes, kan organisasjonene leve godt side om side, legger han til.

IKT-Norge fastholder at en uavhengig organisasjon vil være det beste for IT-bransjen i Norge fordi de mener det er ønskelig å ha en uavhengig korreks til det de etablerte næringslivsorganisasjonene mener.

Ifølge Syversen opplever IKT-Norge i tillegg at de politiske myndighetene og Stortinget oppfatter det som positivt å ha en uavhengig organisasjon å forholde seg til.

Abelia ble formelt etablert i går, og målene er klare.


På sine nye nettsider skriver Abelia blant annet at de, som en sterk og samlende forening for IKT- og kunnskapsbedrifter, skal oppnå gode og forutsigbare betingelser for lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene, posisjonere norsk næringsvirksomhet i det internasjonale kunnskapssamfunnet, og synliggjøre næringens betydning overfor myndigheter og samfunn.

Det har vist seg vanskelig for Abelia å finne en daglig leder, og ifølge nyvalgt styreleder og SINTEF-direktør Roar Arntzen er det den neste store oppgaven foreningen står overfor.

-Vi må ha en leder som blir en profil utad, sier Arntzen i et intervju på NHOs nettsider.

Etter det digitoday.no erfarer er både SOL-sjef Kristin Skogen Lund og tidligere IBM- og NSB-topp Cecilie Ditlev-Simonsen blitt tilbudt denne jobben, men begge skal visstnok ha takket nei.

Jørn Sperstad, som har vært bransjesjef i IT-næringens Forening (ITF) er nå ansatt i Abelia. ITF går - som forening - også inn i Abelia.


Om han kunne tenke seg jobben som daglig leder, har han ikke tatt stilling til. - Det er styret som ansetter daglig leder, er Sperstads knappe kommentar.

Han forteller til digitoday.no at ITF sannsynligvis blir oppløst i løpet av høsten, og at medlemmene antakelig går inn i Abelia.

Når det gjelder Syversens påstander om at Abelia har valgt en profil med fokus på elektronikk og institutter, er Sperstad helt uenig.

- Det er galt. Abelia har IKT og kunnskap som fokus, med store bedrifter som Telenor, Alcatel og Nera på medlemslisten.

Han er imidlertid enig i vurderingen om at det er opp til bransjen å velge om det er plass til to IKT-organisasjoner i Norge.

Til toppen