IKT Norge: Opsjonsregel vil stoppe IT-innvandring

En regel som skal stoppe norske skatteflyktninger vil også stoppe utenlandske IT-folk, mener IKT Norge og klager til finansministeren.

I løpet av sommeren eller høsten vil Stortinget åpne for arbeidsinnvandring her i Norge. Folk med utdannelse innen IT og helse skal kunne komme til landet og jobbe her i tre eller fire år. En statssekretær-gruppe utreder saken, men det er en ting man har oversett, mener IT-bransjenforeningen IKT-Norge. Problemet dreier seg om opsjoner, et gammelt stridstema. Opsjoner er en mulighet til å kjøpe aksjer i fremtiden til som regel dagens pris. Meningen er at ansatte skal få en hyggelig uttelling dersom det går bra med bedriften.


Tidligere kunne IT-folk som satt på svært verdifulle opsjoner slippe unna skatt ved å flytte til utlandet like før de innløste sine opsjoner, men dette hullet er nå tettet.

Regelen tilsier at hvis du flytter, må du betale skatt på aksjen opsjonen vil gi. Skatten kan komme opp i 55,3 prosent.

- Norge vil med andre ord takke gjestearbeidere for innsatsen gjort for landet, ved å kreve en skatt av en gevinst som ikke er realisert og som er høyst usikker. Skattekravet til Norge kan utgjøre inntil 55,3 % av ren papirgevinst. Dette er meget urimelig, skriver IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff i et brev til finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Brevet kommer etter at Hoff orienterte Schjøtt-Pedersen om problemet under statsrådens samrådsmøte i går.

Hoff forteller at problemet var nytt for finansministeren, men at han utrykket sterk vilje til å gjennomgå saken.

IKT-Norge forteller at man både i Danmark og Sverige har delvis justert lovverket for å tilpasse seg IT-innvandrere.

IKT-Norge peker på at regelen også rammer nordmenn som jobber i internasjonale selskaper og som har opsjoner. De blir meget hardt rammet dersom de blir beordret ut i tjeneste for en kortere eller lengre periode.

Dette kan være med på å stoppe internasjonaliseringen av norsk næringsliv, mener foreningen.
Til toppen