IKT-Norge positiv til forskningsmelding

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff håper økte forskningsmidler kan skape nye kunnskapsbedrifter i IT-bransjen.

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff håper økte forskningsmidler kan skape nye kunnskapsbedrifter i IT-bransjen.

Til tross for myndighetenes skrik om innovasjon og nyskaping, kuttes det stadig mer i forskerstillinger. I tillegg etablerer flere norske bedrifter seg i utlandet. Senest ut er norske Scali.

digi.no har omtalt en rekke forskningsvirksomheter som har kuttet staben det siste året. Telenors forskningsavdeling sa opp 24 personer i fjor, og 45 ansatte to år tidligere. I tillegg måtte 20 programvareutviklere i Sintef og fem IT-forskere i Norsk Regnesentral i fjor gå som følge av sviktende oppdrag i privat og offentlig sektor.

Hos Norsk Regnesentral har rundt halvpartene av prosjektene fra private bedrifter sviktet. Hos Sintef utgjør private oppdrag 80 til 90 prosent av oppdragsmengden.

IKT-Norge uttrykker stor optimisme til forskningsmeldingen, som ble lagt frem i dag. Bevilgninger over statsbudsjettet vil få en realvekst på 5,8 milliarder kroner frem til 2010. I tillegg vil Regjeringen foreslå 14 milliarder kroner ekstra i Forskningsfondet i 2006, slik at samlet kapital i fondet blir 50 milliarder kroner.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er likevel overrasket over at næringsrettet forskningsinnsats fremdeles har liten fokus i regjeringens forskningspolitikk.

– Forskningspolitikken må gi norske bedrifter mulighet til å skape en fremtid. Da må ikke anvendt forskning bli nedprioritert til fordel for grunnforskningen. I fremtiden skal vi leve av de kunnskapsintensive bedriftene, sier Hoff i en pressemelding.

Han mener dette er en utvikling som tvinger seg fram fordi tradisjonell industri i økende grad bygges ned eller flyttes ut. Dette er en utvikling vi må møte nå, og FoU er svaret på å skape det nye norske næringslivet.

Flere tusen norske arbeidsplasser flyttes årlig ut – et tall som bare vil øke hvis vi ikke satser på forskning som kan gi videre forretning.

– Problemet er ikke de arbeidsplassene vi taper, men de vi ikke skaper. Dette står om Norges fremtidige velferd. Det er i seg selv et paradoks at vi synes å være mer opptatt av våre pensjoner enn hva vi skal leve av i fremtiden. Uten inntekter til statskassen henger pensjonene våre i en tynn tråd, påpeker Hoff.

Målet fra regjeringen er å få Norge på topp på OECD innen 2010.

Men IKT-Norge ønsker en mer ambisiøs tidsplan.

—Vi har ressursene som skal til i forhold til mange andre land vi sammenligner oss med. IKT-næringen er allerede den næringen som har størst FOU-andel i Norge, sier Hoff.

IKT-næringen er i dag Norges tredje største landbaserte næring som omsetter for 170 milliarder kroner i året.

Nesten 50 prosent av Skattefunnmidlene tilfaller i dag bedrifter innen IKT-næringen. Nå spør IKT-Norge hvor mye av de norske midlene som vil forsvinne inn i EU-systemet og gi FoU-aktiviteter som er vanskelig tilgjengelig for norske bedrifter.

Til toppen