IKT Norge: - Skatt på hjemme-PC på grensen til det latterlige

Finansdepartementet ønsker nå å stramme inn på dagens hjemme-PC ordning. IT-næringens interessorganisasjon, IKT-Norge, er opprørt over planene, og mener en endring av dagens hjemme-PC-ordning "er på grensen til det latterlige".

Finansdepartementet ønsker nå å stramme inn på dagens hjemme-PC ordning. IT-næringens interessorganisasjon, IKT-Norge, er opprørt over planene, og mener en endring av dagens hjemme-PC-ordning "er på grensen til det latterlige".

Finansdepartementet ønsker nå å stramme inn på dagens hjemme-PC-ordning. Det er solgt omlag 150.000 PC-er gjennom denne ordningen de siste to årene, opplyser Fredrik Syversen som er konsulent i IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge.

Norge er blant de land i verden med størst PC-tetthet; omlag 60 prosent av norske husholdninger har PC hjemme.

- Dersom regjeringen går inn for å endre denne ordningen er det på grensen til det latterlige, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge i en pressemelding.

- Vi vil ta alle midler i bruk for å stanse et slikt forslag, sier Hoff.

Skal Norge ta steget mot informasjonssamfunnet, virker det særdeles bakstrebersk å beskatte fremtidens teknologi og bruken av denne teknologien, mener organisasjonen, som håper at et slikt forslag til endring vil bli nedstemt i Stortinget.

- Vi undrer oss over at Finansdepartementet ikke legger denne ballen død. Politisk har de ikke ryggdekning, samtidig som en ny diskusjon omkring ordningen vil kunne påvirke markedet i negativ retning. Forutsigbarhet i rammevilkårene er meget viktig for IT-næringen. Om forskrifter skal endres annet hvert år er det umulig å planlegge langsiktig, tordner Hoff.

Regjeringen har tatt initiativ til et "enklere Norge", en endring som medførte at mye informasjon ble tilgjengelig elektronisk. Dette krever at befolkningen har tilgang til IKT. En endring i forskriftene vil virke hemmende på en slik utvikling, mener IKT.

- Det er et paradoks at Regjeringen den en uken sier at de ønsker et enklere Norge, blant annet ved hjelp av elektronisk handel og informasjonsutveksling, for uken etter å varsle beskatning på hjemme-PC ordningen, sier en oppgitt Syversen.

Til toppen