IKT-Norge slår ned på overvåking av fildelere

IKT-Norge vil forfølge advokatfirmaet Simonsens private etterforskning av fildelere.

IKT-Norge slår ned på overvåking av fildelere

IKT-Norge vil forfølge advokatfirmaet Simonsens private etterforskning av fildelere.

IKT-Norge er rystet over at et advokatfirma i over et drøyt år har hatt konsesjon til å drive overvåkning av norske internettbrukere.

Advokatfirmaet Simonsen har på vegne av Norsk Videogramforening for kort tid siden sendt ut et brev til en rekke norske internettilbydere. I brevet påstår Simonsen at en eller flere av abonnentene til nettselskapene har benyttet internettforbindelsen til urettmessig deling av norske filmutgivelser i såkalte BitTorrent-nettverk. Videre oppfordrer Simonsen selskapene til å videresende et brev fra dem til den ansvarlige kunde, samt å varsle kunden om at de vil bli stengt ute fra Internett dersom de ikke gjør som Simonsen ber om.

Datatilsynet har i brev til IKT-Norge slått fast at advokatfirmaet Simonsens private etterforskning av fildelere kan være ulovlig. De slår også fast at det kan være ulovlig for internettselskapene og videreformidle brevet fra advokatene til sine egne kunder.

- Dette var en nyttig og god avklaring for oss, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

Det viser seg også at advokatfirmaet Simonsen har benyttet et dansk firma (DtecNet) til å foreta overvåkningen av norske internettkunder.

IKT-Norge vil nå forfølge dette for å se om dataene er utenfor kontrollen til Simonsen og dermed i strid med tillatelsen fra Datatilsynet.

- Vi har i et nytt brev til Datatilsynet bedt om en avklaring på dette, sier Bjercke.

Han mener det skal være politi og påtalemyndigheter som etterforsker og tar ut tiltale i straffbare forhold.

- Nettselskapene vil ikke akseptere en rolle som etterforsker og dommer over egne kunders adferd på nett. Å pålegge nettselskapene et slikt ansvar blir det samme som å pålegge en postmann å kontrollere innholdet i alle brev han leverer, sier Bjercke. -

IKT-Norge ønsker å presisere at de ikke forsvarer ulovelig fildeling.

- Vi tar avstand fra ulovelig aktiviteter på nettet, men Simonsens forsøker å pålegge nettselskapene et ansvar og en rolle de ikke skal ha og de utfordrer tillitsforholdet mellom nettselskapet og egne kunder på en måte som er uakseptabel, avslutter Bjercke.

Til toppen