IKT-Norge snuser selv på Linux

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff vil ha mer debatt rundt åpen kildekode, og ruster selv opp kompetansen.

IKT-Norge sjef Per Morten Hoff vil ha mer debatt rundt åpen kildekode, og ruster selv opp kompetansen.

Linux og åpne standarder, programvarer og kildekoder er ikke lenger et tema mellom nerd til nerd, men er nå blitt en viktig næringsgren i IT-bransjen, mener IKT Norge-sjef Per Morten Hoff.

Sammen med prosjektleder Fredrik Syversen og Liv Freihow er han blitt utfordret av administrerende direktør i Linux-selskapet Linpro, Trond Heier, til å gjennomgå et kurs med forretningsforståelse i Linux.

Heier forteller til digi.no at Linpro nå har meldt seg inn på trass i IKT-Norge for å få en sterkere debatt og forståelse rundt emne.

Han mener IKT-Norge tradisjonelt har vært engasjert i den proprietære verden og Microsoft, men nå trenger sterkere engasjement i den andre leiren.

IKT-Norge har vist en noe lunken holdning til åpen kildekode, og gikk tidligere i sommer ut og advarte mot ukritisk bruk. Bransjeorganisasjonen frykter en svekket norsk programvarenæring dersom det offentlige prioriterer åpen kildekode.

Men trykket og interessen for åpne standarder, har åpenbart fått IKT-Norge til å snu på flisa.

Nå vil IKT-Norge opprette et eget brukerforum og jobbe aktivt mot EU for å fjerne konkurransehindringer på åpen programvare.

Hoff presiserer til digi.no behovet for å være nøytral, men samtidig legge forholdene til rette for alle IT-selskaper.

- Det vil alltid være pro og kontra for IT-valg. Vår jobb er å skape forståelse, støtte og lobbyvirksomhet for alle typer IT-løsninger mot myndighetene, sier Hoff.

Han mener utfordringen er å unngå å bli overrelgiøse i utbredelsen, som for eksempel ved skole-Linux.

Akkurat som gigantene Telenor og NetCom er blitt utfordret av IP-telefonileverandører som i dag er er medlemmer av IKT-Norge, er det plass til leverandører i den «åpne verden», mener Hoff.

Formålsparagrafen i IKT-Norge er nettopp å jobbe for mest mulig åpen og fri konkurranse på det norske markedet.

Det finnes i dag et titalls aktører som jobber med åpne programvarer i Norge, blant annet Trolltech og det skienbaserte eZ Systems. Ingen av disse er medlemmer av IKT-Norge, men med et aktivt engasjement håper Hoff å få dem tilknyttet.

Det forventes stort engasjement med brukerforumet som skal etableres.

Ståle Eikeri i eZ Systems framholder at det ikke behøver å være noen motsetning mellom den åpne og lukkede verden. Skien-selskapet har flere mulige integrasjonsprosjekter med Microsoft, forteller han til digi.no.

Til toppen