IKT Norge: Staten bør true Telenor med konfiskering

Bransjeforbundet IKT Norge mener at hvis ikke telekonkurransen i Norge blir bedre, bør staten ta fra Telenor kabelen inn til ditt hus.

IKT-Norge slår nå i bordet med et meget bredt anlagt dokument der bransjeforbundet foreslår en rekke dramatiske tiltak for å bedre IT og telenærings arbeidsforhold i Norge. Dokumentet er overlevert statsminister Bondevik og en rekke andre ministere. Målet er, sier IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff, å påvirke statsbudsjettet og partiene på lang sikt. For bransjeforeningen har fått tung ammunisjon. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at IKT (informasjon og kommunikasjonsteknologi) er blitt Norges nest største næring, bare slått av sekkeposten "tradisjonell industri".

Dokumentet Bondevik har fått overlevert inneholder en lang liste over ganske dramatiske forslag til endringer. Ett av dem er virkelig sprengstoff:

Under avsnittet "En konkurransedrevet telesektor" påstår IKT-Norge, der Telenor er største medlem, følgende:

"Etter Enitels konkurs er staten i utgangspunktet eneeier av infrastruktur i Norge". (IKT- Norge peker på at staten er hovedeier i både Telenor og BaneTele.) Dersom vi innen en 4-års periode ikke får mer konkurranse i telesektoren bør det vurderes om Telenors nett skal skilles ut i et eget statlig selskap."

Det bransjeforbundet her i klartekst sier er at man bør true Telenor med å ta fra dem aksessnettet, nettverket som forbinder landets privathus og de fleste bedrifter med Telenor og konkurrentens hovednettverk. Det er på aksessnettet Telenor har minst konkurranse og Post- og teletilsynssjef Willy Jensen arbeider med å revidere lovverket her, fortalte han i et intervju med digi.no tidligere i uken.

Les: Vil presse ned abonnement-regningen din

- Telekonkurransen i Norge fungerer så dårlig at det nå bør etableres et ris bak speilet for Telenor. Vi håper at det ikke blir nødvendig med noen nasjonalisering, men vi mener det er nødvendig å vurdere denne type tiltak, sier Hoff til digi.no.

Hoff presiserer at han har styret og svært mange av sine medlemsbedrifter i ryggen når han går ut med anbefalingen om nasjonalisering.

Han understreker at en eventuell nasjonalisering må skje forsiktig så man ikke svekker Norges omdømme i utlandet.

Tormod Hermansen og Hoff blir trolig heller ikke bedre venner når Hermansen får lest resten av dokumentet. IKT-Norge foreslår en rekke andre tiltak, blant annet full åpning for såkalte virtuelle operatører.

Les hele dokumentet: IKT-Norges krav til de neste statsbudsjettene del 1

Til toppen