IT-NORGE

IKT-Norge støtter deling av Innovasjon Norge

Dagens struktur hindrer fornyelse gjennom ny teknologi, mener Hallstein Bjercke.

Hallstein Bjercke mener man kan spørre seg om hvor mange suksessbedrifter som har gått tapt fordi Innovasjon Norge prioriterer lokalisering framfor innovasjon.
Hallstein Bjercke mener man kan spørre seg om hvor mange suksessbedrifter som har gått tapt fordi Innovasjon Norge prioriterer lokalisering framfor innovasjon. Bilde: IKT-Norge
23. aug. 2010 - 08:01

I en uttalelse fra IKT-Norge heter det at bransjeorganisasjonen støtter konklusjonene i Econ Pöyrys evaluering av Innovasjon Norge.

IKT-Norges direktør for myndighetskontakt, Hallstein Bjercke, sier at det må stilles større krav til innovasjonsevne i prosjekter som støttes enn til hvor i landet de er lokalisert.

Bjercke mener at andelen innovasjoner av nasjonal eller internasjonal karakter bør økes vesentlig. Han mener Innovasjon Norge har en for uklar sammenhengen mellom virkemiddelbruk og målstruktur. Han krever bedring av målstrukturen og en omlegging av styringen av Innovasjon Norge, fra detaljstyring til rammestyring. Han ber også om at en større andel av midlene bør gjøres tilgjengelig for bedrifter i sentrale strøk.

– Flere studier har vist at IKT-næringen er den mest innovative og den er hovedsaklig lokalisert i Oslo, storbyene og det sentrale Østlandet. Da burde det være innlysende at en større del av innovasjonsmidlene ble brukt i disse områdene, sier Bjercke.

Hallstein Bjercke mener man kan spørre seg om hvor mange suksessbedrifter som har gått tapt fordi Innovasjon Norge prioriterer lokalisering framfor innovasjon.
Hallstein Bjercke mener man kan spørre seg om hvor mange suksessbedrifter som har gått tapt fordi Innovasjon Norge prioriterer lokalisering framfor innovasjon. Bilde: IKT-Norge

Bjercke peker på at noen av de mest framgangsrike norske IT-bedriftene opplevde å bli avvist av Innovasjon Norge i oppstartsfasen. De sier selv at deres suksess var på tross av og ikke på grunn av offentlig støtte.

– Det er grunn til å stille spørsmål om hvor mange suksessbedrifter som har gått tapt på grunn av denne politikken, sier Bjercke.

Han viser blant annet til en studie fra EU som viser at IKT-næringen representerer 5 prosent av BNP, men driver 25 prosent av veksten og hele 40 prosent av produktivitetsveksten i Europa.

– IKT-næringen er viktig i seg selv, men IT er også nøkkelen til innovasjoner i andre næringer og offentlig sektor, sier Bjercke.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.