Abonner
KUNSTIG INTELLIGENS

IKT-Norge vil ha eget fond på 75 millioner årlig til kunstig intelligens

Interesseorganisasjonen etterlyser flere konkrete planer fra regjeringen for hvordan de vil nå ambisjonene sine om økt verdiskaping gjennom deling av data.

Politisk rådgiver Ingeborg Frøysnes i IKT-Norge sier Storbritannia, Danmark og flere andre europeiske land har dedikert egne investeringsfond til kunstig intelligens.
Politisk rådgiver Ingeborg Frøysnes i IKT-Norge sier Storbritannia, Danmark og flere andre europeiske land har dedikert egne investeringsfond til kunstig intelligens. Foto: IKT-Norge/Regjeringen.no

Fredag i forrige uke la regjeringen frem stortingsmeldingen «Data som ressurs. Datadrevet økonomi og innovasjon» for Kongen i statsråd.