IKT-Norge vil vekke politikerne

I dag får Stortinget klar melding fra IKT-Hoff på hva han mener om budsjettet.

IKT-Norge vil vekke politikerne

I dag får Stortinget klar melding fra IKT-Hoff på hva han mener om budsjettet.

IKT-næringen er Norges tredje største næring med 170 milliarder i omsetning og

110.000 ansatte. EU tall viser at IKT-sektoren representere 5 prosent av

landenes BNP, driver 25 prosent av veksten i samfunnet og 40 prosent av produktivtetsveksten.

Årets budsjett kan tyde på at Stortinget ikke helt har forstått IT-næringens viktige betydning for vekst og verdiskaping. Det er grunnen til at IKT-Norge i dag er på Stortinget for å legge fram sitt syn.

At Microsoft velger Norge som hovedsete for søketjenester og Ahus blir Europas mest moderne sykehus, er bare et par eksempler på den verdi IT kan skape.

Selv om IKT-næringen må være forberedt på konkunkturendring er det fortsatt stor optimisme med anslått vekst på seks prosent i 2009.

Ledighetstallene for september er rekordlav med 682 IT-ledige som bare er 0,6 prosent i arbeidsledighet.

Dette er blant sakene IKT-Norge vil ta opp:

IKT fikk 364 millioner innenfor Forskningsrådets område i 2008. Forskningsrådet ba om 456 millioner for 2009 som er en økning på 25 prosent til 92 millioner.

Regjeringen ga bransjen 0.

Formueskatten er blant de dårlige nyhetene og kan ramme IT-folk og gründere som må låne penger for å betale skatten.

Det er spesielt skadelig med innstramming nå i en periode med generell uro. IKT-Norge frykter mindre vilje til investering i nyskaping og at IT-gründere tvinges til å selge aksjer i eget selskap for å betjene formueskatten.

Det er bra at Skattefunn ikke svekkes ytterligere, men bedriftene opplever likevel at nåløyet er blitt trangere. Skyldes dette Fylkesskattekontorenes rolle, spør IKT-Norge. Hver krone mindre i skattefradrag gir to kroner mindre i forskning.

IKT-forskning skal være hovedsatsing, men det finnes ingen føringer på øremerkede midler.

IKT-Norge reagerer også på at det er gitt 1,2 milliarder til Innovasjon Norge innen områdene marin, maritim, energi, miljø og reiseliv. Men IKT-næringen er ikke med på listen?

- Vi ønsker ingen forfordeling eller subsidier, kun likebehandling, sier IKT-Norge.

Statlig investeringsfond som Investinor skal forvalte 2,2 milliarder og prioritere internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter. Heller ikke her er IKT-næringen verken hørt eller invitert med i denne prosessen.

Til toppen