IKT-Norges forventninger til 2001

Fredrik Syversen i IKT-Norge setter sin lit til at det statlige investeringsfondet på fem milliarder blir brukt på selskaper i den nye økonomien, og spår samtidig marginal lønnsvekst og økning i frynsegoder for ansatte i IT-bransjen det kommende året.

Fredrik Syversen i IKT-Norge setter sin lit til at det statlige investeringsfondet på fem milliarder blir brukt på selskaper i den nye økonomien, og spår samtidig marginal lønnsvekst og økning i frynsegoder for ansatte i IT-bransjen det kommende året.

Etter et begivenhetsrikt år på godt og vondt, med drastiske fall i IT-aksjene, tildeling av UMTS-lisenser, og utbygging av bredbånd, er det på tide å se fremover.

Fredrik Syversen i IT-næringens interesseorganisasjon IKT-Norge, mener mobilt Internett vil være en av de største driverne for økt vekst i IT-bransjen, sammen med utviklingen av bredbåndstjenester.


- Dette er en gylden sjanse for norsk IT-bransje til å markedsføre seg internasjonalt med unike tjenester, men da må myndighetene, virkemiddelapparatet og organisasjonene trekke i samme retning som de enkelte bedriftene, og bedriftene må være premissgivere, sier Syversen.

Han mener også at vi i år 2001 vil se ytterligere internasjonalisering. Det vil vise hvordan norske IT-bedrifter vil satse utenlands.

Syversen er også spent på det nye, statlige investeringsfondet på fem milliarder kroner som etableres på initiativ fra Grete Knudsen.

- Dette er mye penger som kan tilflyte et nå tørt marked, sier Syversen, som mener at terskelen for å komme i kontakt med et slikt fond må være lav.

- Det må ikke bli et fond for tungindustri og den gamle økonomien, advarer han.

- Hva med investormarkedet?

- Investorene har mer på lur for gode idéer. Men det er klart de er redde for de råtne eggene. Eller gjøkungene, for å si det med andre ord.

Men ansatte i IT-bransjen trenger ikke å vente seg kraftige lønnshopp.

- Det vil være en marginal lønnsvekst i året som kommer, tror Syversen. Han spår at det vil være en vridning mot frynsegoder istedenfor sterk lønnsvekst, samt mer skreddersydde frynsegoder for hver enkelt ansatt.

Dette kan gjelde fritid, fleksibel arbeidstid, gartnertjenester, skjortestryking eller husvask. - Bedriftene vil være mer opptatt av å synliggjøre hva den enkelte arbeidstager er verd. For bransjen er det viktig å lage et arbeidsmiljø som holder på de ansatte.

Samtidig vil Arbeidstilsynet komme til å følge IT-bransjen med argusøyne i tiden fremover.

- Hva med opsjoner?

- Jeg tror ikke folk har mistet troen på dette. Bruk av opsjoner vil øke og øke. Det vil nok ikke være samme fokus på verdien av opsjonene som i fjor, men bedriftene vil sannsynligvis være interessert i å ha ansatte som er medeiere, sier Syversen.

- Vil det fortsatt være stor etterspørsel etter arbeidskraft?

- I året som kommer tror jeg bedrifter vil være enda mer opptatt av å finne den rette ansatte. Bedriftene legger nok av seg "ta alt vi får"- holdningen, og dreier mot en mer intens søken etter de med rett kompetanse. Disse vil også bli mer verd, tror Syversen.

- Enkelte bedrifter ser kanskje nå at de menneskene de haiet inn for å få mye arbeidskraft i fjor, ikke alltid har den rette kompetansen.

Samtidig tror Syversen at endringskompetanse vil være den mest verdifulle kompetansen både som bedrift og ansatt.

- De bedriftene som klarer å endre sin organisasjon i takt med markedet kommer til å vinne, mener han.

- Ytterligere dotcom-død?

- Ja, sukker Syversen. - De som baserer seg på å selge fysiske produkter via Internett kommer til å slite.

Til toppen