IKT ser lyst på opsjonssaken

Etter samtaler med stortingsrepresentanter om opsjoner, mener generalsekretær Per Morten Hoff i IKT at han har vunnet forståelse for sitt syn.

Etter samtaler med stortingsrepresentanter om opsjoner, mener generalsekretær Per Morten Hoff i IKT at han har vunnet forståelse for sitt syn.

I en melding som er lagt ut på organisasjonens nettsted heter det at IKT Norge har hatt samtaler med sentrale politikere på Stortinget om bedre opsjonsordninger.

"I disse samtalene har vi vunnet forståelse for vårt syn, og vi er i en dialog som vi er sikre på vil føre til en betydelig bedring for medeierskap. Det er helt sentralt for vår bransje at en slik ordning blir bedre så raskt som mulig", heter det videre.

- Det er gledelig at vi nå er kommet i en posisjon der vi kan samarbeide med nøkkelpartiene på Stortinget om kanskje den viktigste saken for vår bransje politisk, sier IKTs generalsekretær.

Per Morten Hoff legger til at han har god tro på et gjennomslag for en bedre opsjonsordning i løpet av inneværende stortingsperiode.

Hoff var ikke tilgjengelig i dag (julaften) for ytterligere kommentarer.

Opsjoner har vært en hjertesak for IKT og dens forgjenger KDL i mange år. Næringsminister Lars Sponheim har også gjentatte ganger uttrykt det synet at opsjonsordningene i Norge må bedres betraktelig, blant annet for å gjøre det mer lønnsomt å satse på nyskapning.

Opsjoner er en gjenganger i forholdet mellom IT-bransjen og politikerne:


Ber Restad fjerne opsjonsgrensen på 600.000 kroner
Fortsatt vanskelig å bruke opsjoner

Til toppen