IKT-sikkerhet til nytt departement

Skal ikke lenger sortere under Fornyingsdepartementet.

Fra 1. april slipper Rigmor Aasrud ansvaret for å samordne forebyggende IKT-sikkerhet i privat sektor.
Fra 1. april slipper Rigmor Aasrud ansvaret for å samordne forebyggende IKT-sikkerhet i privat sektor. (Bilde: Per Ervland)

Skal ikke lenger sortere under Fornyingsdepartementet.

Oslo (NTB): Ansvaret for å samordne forebyggende IKT-sikkerhet i privat sektor flyttes til Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Beslutningen om å flytte ansvaret fra Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ble vedtatt i statsråd fredag. Overføringen trer i kraft 1. april.

Beslutningen betegnes som en ytterligere styrking og klargjøring av JDs ansvar for å ivareta helheten i regjeringens politikk for samfunnssikkerhet.

Det er JD som har ansvaret for å utforme en nasjonal politikk og nasjonale krav på IKT-sikkerhetsområdet. Disse kravene omfatter både offentlig og privat sektor.

FAD fortsetter som ansvarlig departement for koordinering av regjeringens politikk for IKT i offentlig sektor. (©NTB)

Til toppen