IKT-utfordringer utsetter pensjonsreformen

– Pensjons-prosjektet er et av Norges mest omfattende IKT-prosjekter, sier Dag Terje Andersen.

IKT-utfordringer utsetter pensjonsreformen

– Pensjons-prosjektet er et av Norges mest omfattende IKT-prosjekter, sier Dag Terje Andersen.

Regjeringen har i samarbeid med opposisjonspartiene lagt opp til en omfattende pensjonsreform.

Nå blir den utsatt til 1. januar 2011 på grunn av store IKT-utfordringer.

– Det er avgjørende at den enkelte pensjonist får utbetalt rett pensjon til rett tid, og det er derfor viktig at pensjonsleverandørene både i privat og offentlig sektor får tilstrekkelig tid til forberedelser før de nye reglene trer i kraft, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.

Han forteller videre at dette er avklart med forlikspartiene som er med på reformen. De har alle forståelse for at et slikt IKT-prosjekt er omfattende, komplisert og potensielle problemer.

IKT-pensjonsprosjektet er et av de mest omfattende IKT-prosjekter som for tiden pågår i Norge – IKT-pensjonsprosjektet er et av de mest omfattende IKT-prosjekter som for tiden pågår i Norge. Formålet er å legge til rette for nye IKT-løsninger, nye arbeidsprosesser og ny organisering av pensjonsområdet i Arbeids- og velferdsetaten. Ved utformingen av IKT-løsningene legges det avgjørende vekt på å sikre beregning og utbetaling av riktig pensjonsbeløp til rett tid. Vi legger også vekt på at mottakerne av pensjoner skal få god veiledning og service, sier Andersen.

Prislappen blir høy. Regjeringen har satt av en bevilgning på 836,5 millioner kroner til gjennomføring av IKT-pensjonsprosjektet neste år. Totalt regner de med at hele prosjektet vil koste cirka 2,9 milliarder kroner.

Til toppen