iMac til 10.000 kroner

Markedssjef Arne Odden i Apple Norge håper den nye "Internett-Mac" kan prises til under 10.000 kroner eks mva.

Markedssjef Arne Odden i Apple Norge håper den nye "Internett-Mac" kan prises til under 10.000 kroner eks mva.

Den nye alt-i-ett-maskinen fra Apple, der alle komponenter unntatt tastatur og mus er samlet i en fartsstripet boks formet som fronten på et fly, ventes å kunne selges i norsk utgave fra månedsskiftet august/september. Prisen vil omfatte noe programvare, blant annet MacWorks (tidligere ClarisWorks), FileMaker Pro og spill. Siden i-en i iMac står for Internett, må man også forvente en nettleser, antakelig Microsoft Internet Explorer. PC-emuleringsprogramvare som Virtual PC eller Soft Windows vil kjøperen antakelig måtte kjøpe som tillegg, hvis ikke forhandlerne lager egne pakker.

- I Norge regner vi med å posisjonere maskinen mot undervisning og en del segmenter i hjemmemarkedet, forklarer Odden. - Vi vil også markedsføre den overfor profesjonelle miljøer der det primære behovet er allsidighet, og ikke en grafikk-orientert arbeidsstasjon.

Utover de opplysningene digi.no allerede har brakt om maskinen (se referanse øverst til høyre til "beslektede artikler"), presiserer Odden at 15"-skjermen har en oppløsning på 1024 ganger 768 punkter, og at foreløpige ByteMarks-tester viser at ytelsen jevnt over er overlegen all tilsvarende priset Wintel-vare.

Odden har ingen kommentar til at maskinen ifølge tilgjengelige opplysninger fra Apple i USA mangler diskettstasjon, uten at det er opplyst noe om hvorvidt man kan få tak i eksterne diskettstasjoner til USB-utgangen. Når det gjelder innvendingen om at modemet bare er på 33 kbps, antyder han at modeller i Norge vil kunne selges med 56 kbps modem.

Til toppen