Importerer norsk kommunal chatbot. – Det er ingen grunn til at vi skal finne opp kruttet på nytt

Flere danske kommuner lanserer snart en felleskommunal chatbot importert fra Norge. Den skal svare på de enkle spørsmålene fra innbyggerne, og minske det telefoniske presset på kommunen. Men i Norge har en professor anbefalt at man skroter teknologien.

Importerer norsk kommunal chatbot. – Det er ingen grunn til at vi skal finne opp kruttet på nytt
"Kommune-Kari". Illustrasjon. Bilde: Boost.ai

I løpet av de neste månedene vil innbyggerne i en håndfull danske kommuner bli møtt av en robot når de henvender seg digitalt til de kommunale tjenestene.