BEDRIFTSTEKNOLOGI

Impotent dataforening tåkeprater

Dataforeningen har åpenbart gått inn i en (forhåpentligvis midlertidig) koma. Nyvalgt leder Bjørn Trondsen fredet for noen dager siden sin arbeidsgiver Telenor gjennom spaltene i Dagens Næringsliv. Det mente han åpenbart ikke likevel. Men hva mente han?

Pål Leveraas
3. apr. 1998 - 01:04

I et forsøk på å forklare dette, går foreningen i dag ut med en pressemelding underskrevet av Telenor-direktør Trondsen og anti-Telenor-aktivist Jostein Torp i fellesskap. Meldingen benekter innledningsvis at det forekommer noen som helst form for uenighet om foreningens grad av it-politisk engasjement, men presiserer "DNDs faglige og it-politiske ståsted" på dette viset:

"Vi gjennomlever en rask informasjonsteknologisk utvikling. Dette skaper en rekke nye faglige utfordringer som DND ønsker å engasjere seg i forhold til sin medlemsmasse. DND var, er, og skal fortsatt være, den naturlige møteplassen for IT-faglig utvikling. DND skal fremdeles være Norges største og viktigste kompetansesentrum for IT-faglige spørsmål."

Aha.

Videre skriver Trondsen og Torp:

"Denne informasjonsfaglige utvikling har imidlertid også samfunnsmessige konsekvenser - for oss som individer, for næringsliv, offentlig forvaltning og for samfunnet. Det er DNDs oppgave å løfte frem i den offentlige debatt slike IT-politiske problemstillinger. Dette kan gjelde IT i skolen, bevilgninger til forskningsektoren, grunnlaget for norskbasert programvareindustri, utviklingen av virksom konkurranse på telesektoren, eller etiske problemstillinger knyttet til anvendelse og bruk av Internett. Dette skal vi gjøre ut i fra et partipolitisk nøytralt perspektiv, og uavhengig av de ulike IT-aktørenes forretningsmessige interesser. Vi skal gjøre det ut i fra nettopp det ståstedet DND er som Norges fremste IT-faglige kompetansemiljø. [...] DNDs oppgave er å sette på dagsorden aktuelle problemstillinger for å oppnå de IT-politiske målsetninger foreningen har - uavhengig av de enkelte aktørenes kommersielle interesser. DNDs Telepolitiske utvalg arbeider for at Norges befolkning og næringsliv, uavhengig av geografi, skal få teletjenester av høy kvalitet og til lavest mulig pris. Ett av mange virkemidler for å oppnå dette er å bidra til å skape en effektiv og virksom konkurranse innen telesektoren i samsvar med målsetninger det er bred politisk enighet om."

Akkurat, ja.

Spør du meg -- hvilket du selvsagt gjerne gjør -- så har foreningen nå fått en så høy BS-faktor, som, kombinert med en lite kledelig beskjedenhet i forhold til å stikke hodet fram og provosere noen som helst, effektivt vil dempe etthvert forsøk på å heve sin røst i det IT-politiske landskap.

For det første så tør ikke foreningen å uttale seg om noe. For det annet så blir det stadig vanskeligere å ta dem alvorlig dersom de mot formodning skulle gjøre det.

DND er derfor, tross sine mer enn 10.000 medlemmer, en marginal faktor i det it-politiske Norge. Det er paradoksalt at en relativt sett ensom kriger som Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening, en langt mindre medlemsrik forening, har hundre ganger mer gjennomslagskraft alene enn DND har tilsammen.

Hvorfor det er slik?

Det kan du fortelle meg. Send meg en mail.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.