RESULTATERFINANS

In Focus holder igjen forventningene

In Focus Systems ønsker ikke å øke forventningene til selskapets resultater de neste to kvartalene. Selskapets toppsjef, John Harker, sier han forventer en flat marginutvikling det neste halvåret. Samtidig er elementene som har holdt inntjeningen nede de siste kvartalene, nå fjernet.

Jørgen Christiansen
9. okt. 1998 - 11:18

Under en analytikerkonferanse torsdag kveld sa In Focus' toppsjef John Harker at han forventet marginer på linje med de siste to kvartalene også i fjerde kvartal og første kvartal neste år. Harker viser da til bruttomarginer på 20,7 og 20,8 prosent.

- Vi tror ikke på en økning i bruttomarginen før vi får satt i gang egenproduksjon av billedgeneratorer (image engines) neste år. Da kan vi se en økning i bruttomarginen med ett til to prosentpoeng, sa Harker.

Bruttomarginen i tredje kvartal ble 20,8 prosent. Selskapet mener at tømmingen av lageret (sell off) av LP420 og LP 730 trakk ned marginene mens øket salg av de nye produktene LP425 og LP735 trakk opp marginen.

Harker sier at han nå har tømt lageret med LP420 og LP730.

Samtidig sier John Harker at omsetningen nå er mye jevnere fordelt - "mer lineær" - gjennom kvartalet enn tidligere. Selskapet har ikke opplevd noe spesielt oppsving i omsetningen ved kvartalsavslutningen.

I første halvår har In Focus rapportert et prisfall som indikerte et årlig prisfall på 20-25 prosent (prisfallet var 10-12 prosent i første kvartal alene, målt mot fjerde kvartal). I tredje kvartal var prisfallet i snitt 5-6 prosent.

John Harker forventer et prisfall i fjerde kvartal i samme område som i tredje kvartal (altså 5-6 prosent lavere priser enn i tredje kvartal).

- De frenetiske og drastiske priskuttene vi har sett den siste tiden, er nå over, sa Harker.

Han forteller også at selskapet nå operer med rabattordninger som tilsier graderte rabatter på mellom to og syv prosent avhengig av forhandlerenes volum.

Ifølge In Focus har prispresset de første seks månedene hovedsaklig kommet som et resultat av et endret vekslingsforhold mellom dollar og yen, samt økonomiske problemer i Asia, som har medført at selskap som Epson og Sharp både har ønsket og vært i stand til å presse prisene ned spesielt på konferanseromsløsninger og på SVGA-produkter.

Prispresset på SVGA i siste kvartal har til en viss grad vært veid opp av begrenset tilgang på XGA-billedgeneratorer som har gitt bedre marginer på disse produktene.

Nå mener Harker at mye av den effekten (Asia og dollar/yen) er tatt ut, dollaren har nå svekket seg i forhold til yen. Samtidig har In Focus, som kjøper av deler fra Asia, hatt problemer med å ta ut kostnadsfordeler som følge av det samme kursfallet, da de har hatt et etterslep på prisavtalene på omtrent ett kvartal.

Fjorårets fjerde kvartal var en "kjempesuksess" for InFocus målt etter antallet solgt enheter, som gikk opp med rundt 25 prosent fra foregående kvartal. Dette skyldtes i stor grad at LP420 ble introdusert i PC-kanalen med rabatter opp mot 25 prosent.

Suksessen fikk In Focus rett i ansiktet i første, og tildels i andre kvartal, da det viste seg at kanalene var stappet fulle av prosjektører. Dette påførte selskapet betydelige tap, samtidig som de hadde øket kostnadsnivået for å ta unna en forventet høyere omsetning.

Omsetningsøkningen fra andre til tredje kvartal var på fire prosent målt i dollar og på ti prosent målt i enheter. I forhold til 1997 var veksten i antall enheter på 24 prosent. Nå sier selskapet at det i tiden fremover forventes en fortsatt vekst på 20-25 prosent i året, målt i antall enheter, noe som ifølge selskapet vil være i tråd med den nevnte veksten fra tredje til fjerde kvartal på ti prosent.

In Focus har de sist to kvartalene kuttet betydelig i kostnadsbasen. Det har skjedd både gjennom reduksjon av antall ansatte, ved redusert omløpshastighet på varelageret og ved reduserte kundefordringer (nedgang fra 92 dagers snitt-kreditt til 87 dager i siste kvartal). Nå er selskapet på et kostnadsnivå som for tredje kvartal ble 20,2 prosent av omsetningen.

Ledelsen forventer nå at kostnadene som en andel av omsetningen vil fortsette å gå ned, men kostnadsbasen kan trolig ikke reduseres vesentlig.

Samtidig sier Harker nå at forhandlerleddene, etter det han kjenner til, ikke har varer for mer enn mellom ni og ti dagers omsetning hos såkalte "Value-Added resellers" (AV-kanalen) og "et par dager mer" i "Whole-sale" (distributørene). Det er et nivå han er fornøyd med.

Ettersom In Focus har solgt ut LP420 og LP730, og dollar/yen-forholdet trolig ikke blir ytterligere forverret og ledelsen ikke regnet med prisfall utover fem-seks prosent, var det flere analytikere som under gårsdagens telefonoverførte analytikerkonferanse hadde problemer med å se at bruttomarginene ikke ville øke.

- Jeg ser at en rasjonell og logisk forventning vil være at marginene går opp, men vår erfaring så langt er at markedet ikke fungerer helt rasjonelt. Derfor ønsker jeg ikke å gi uttrykk for en forventning om økende bruttomarginer, sa John Harker til analytikerne.

Han innrømmer imidlertid at analytikerne har forstått ham rett når de påpeker at han er ferdig med nedsalg av gamle produkter, prispresset grunnet Asia og valutaforhold ser ut til å være over, og selskapet har lært av fjorårets tabbe da de dumpet store mengder nye produkter i markedet til lave priser i et håp om å skape etterspørsel.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.