In Focus tar markedsandeler

In Focus sier at selskapet har tatt markedsandeler den senere tiden.

I forbindelse med resultatene for andre kvartal fortalte In Focus at selskapet har tatt markedsandeler i kvartalet.

- Salgsvolumene har økt og vi har forbedret vår posisjon som markedsleder i VAD-kanalen (Value-Added dealers) til en markedsandel over 25 prosent, sa John Harker i In Focus under en presentasjon torsdag.

Generelt mente Harker at selskapet holder på, eller tar, markedsandeler i markedet sett under ett.'

Splittet opp på ulike distribusjonskanaler har In Focus 41 prosent av omsetningen gjennom såkalte Value-Added Dealers, 53 prosent via "distributører" og resten gjennom OEM-avtaler og solgt under andre merkenavn. Geografisk kommer 63 prosent av omsetningen fra USA, 20 prosent fra Europa, 9 prosent fra Canada og Latin Amerika samt 8 prosent fra Asia og Stillehavsområdet.

In Focus har foretatt investeringer i utlandet med den hensikt og forbedre sin markedsposisjon. Til digi.no sier selskapets finansdirektør Michael Yonker at investeringene i Europa er tatt i forbindelse med restruktureringer for å holde på den ledende posisjonen selskapet har opparbeidet seg, mens man spesielt i Asia ønsker å ta markedsandeler.

Det er særlig produktet LP 420/425 som har gitt gode resultater for In Focus. Dette produktet er markedets mest solgte og har en andel på 40 prosent av markedet for "personlige" prosjektører, hvilket gir en andel på omtrent 10 prosent av totalmarkedet (LP 420 veier rett i overkant av tre kilo, har 500 Lumen lysstyrke og er basert på DLP-teknologien fra Texas Instruments).

In Focus sier selv at de også sitter på det produktet som er markedets nest mest solgte, LP 725. Dette produktet er en videreutviklet utgave av LP 720 som ble tatt av markedet i første kvartal etter en livssyklus på knappe 9 måneder. LP 720 sammen med LP 730/735 gir In Focus en markedsandel på 22 prosent i konferanseroms segmentet.

Det er fremdeles SVGA-produkter som er størst målt i andel av omsetningen med 78 prosent (målt i inntekter), fulgt av XGA med 21 prosent og SXGA med 1 prosent.

Under en presentasjon for analytikere torsdag morgen (stillehavstid) sa selskapets toppsjef John Harker at han forventer en økt konsolidering i bransjen. Til digi.no sa finansdirektør Michael Yonker at In Focus prioriterer satsing på ny teknologi og forbedringer av egen drift fremfor å kjøpe seg størrelse. Utover dette kunne han ikke kommentere selskapets eventuelle rolle i konsolideringen av bransjen.

Selskapet forventer også endringer hos distributørene. Spesielt forventer man at de såkalte Value-Added Dealers vil slå seg sammen til større enheter for å få større markedskraft. In Focus merker allerede at flere aktører snakker sammen seg i mellom om forholdet til produsentene.

Til toppen