In Focus varsler underskudd

Aggressiv priskonkurranse vil ventelig føre til at ASKs hovedkonkurrent, InFocus, går med underskudd i andre kvartal 1998.

Aggressiv priskonkurranse vil ventelig føre til at ASKs hovedkonkurrent, InFocus, går med underskudd i andre kvartal 1998.

In Focus hevder at de har hatt god vekst i antall solgte enheter, men at aggressiv priskonkurranse fremprovosert av en svak japansk valuta har gitt lavere inntekter og overskudd en tidligere antatt. Inntektene vil i følge selskapet bli tre til syv prosent lavere enn hva markedet har ventet.

Selskapet gikk med tap også i første kvartal.

Til toppen