ANALYSER

«In» for bedrifter å være «sosiale»

Men ofte dreier det seg kun om Facebook eller Twitter, ifølge Avanade.

Bedrifter tjener på ikke å begrense bruken av sosiale tjenester til Facebook og Twitter, konstaterer Avanade.
Bedrifter tjener på ikke å begrense bruken av sosiale tjenester til Facebook og Twitter, konstaterer Avanade. Bilde: Julia Freeman-Woolpert, stock.xchng
30. mai 2013 - 06:53

Konsulentselskapet Avanade har brukt Vanson Bourne, et selskap spesialisert på markedsundersøkelser, til å kartlegge hvordan bedrifter bruker sosiale tjenester, og hva bedriftene mener denne bruken medfører av fordeler og ulemper.

I praksis dreier det seg om to ulike undersøkelser, en rettet mot brukere, den andre mot ledere.

Korpus for brukerundersøkelsen er 4000 sluttbrukere i organisasjoner på minst 500 ansatte. Materialet er samlet inn mellom 31. januar og 20.februar i år. Lederundersøkelsen gjelder 500 forretningsledere og 500 IT-ledere fra organisasjoner på minst 1000 ansatte. Her er feltarbeidet gjort i perioden fra 13. mars til 16. april i år. Undersøkelsene henter respondenter fra de samme landene, det vil si Canada, Frankrike, Italia, Japan, Kina, Malaysia, Nederland, Norden, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland, USA og Østerrike.

De sosiale verktøyene som bedrifter gjør mest bruk av, ifølge begge undersøkelsene, er de forbrukerorienterte tjenestene Facebook og Twitter, karrieretjenesten LinkedIn, samhandlingsplattformene Microsoft SharePoint og IBM Open Connections, samt spesialiserte bedriftstjenester som SalesForce Chatter, Newsgator, Yammer og Jive. Hvordan disse svært ulike tjenestene brukes, og i hvilken grad de utfyller hverandre i bedrifter som kombinerer to eller flere av dem, går ikke fram av undersøkelsen.

Svaret på spørsmålet stilt i undersøkelsen er åpenbart nei.
Svaret på spørsmålet stilt i undersøkelsen er åpenbart nei.

Det innebærer at svar fra en bedrift som driver en viss grad av salg og markedsføring via Facebook teller like tungt som et miljø med full implementering av IBM Open Connections til alle ansatte. Undersøkelsene må følgelig vurderes med denne klypen salt.

Lederundersøkelsen avdekker at 77 prosent av de spurte svarer positivt på om bedriften bruker en eller flere sosiale tjenester. Andelen som ikke benytter seg av noen sosial tjeneste er redusert fra 44 prosent til 23 prosent siden 2010. På den andre siden er Facebook og Twitter suverent størst målt i brukerandel, og det er også de som øker mest fra 2010 til 2013.

Denne tabellen er laget med utgangspunkt i grunnlagsmaterialet som Avanade har stilt til rådighet:

Den samlede bruken av plattformene Sharepoint og Connections har økt fra 27 prosent til 43 prosent. Det tilsvarer en relativ økning på nesten 60 prosent. Den relative økningen til henholdsvis SalesForce Chatter og Newsgator – en påbygning til Sharepoint – er begge over 55 prosent.

Brukerundersøkelsen, der feltarbeidet er gjort tidligere og som har flere respondenter, viser en noenlunde tilsvarende utvikling og fordeling av tjenester som lederundersøkelsen.

Undersøkelsene viser at bruken av alle typer sosiale tjenester øker. Det tyder på at innføring av slike tjenester har påvirket et stort antall miljøer og arbeidsplasser de siste årene. Både ledere og sluttbrukere betrakter denne utviklingen som positiv.

Ledere og ansatte anfører en rekke positive følger av bruken av sosiale tjenester:

Det er bred enighet om at bruken av sosiale tjenester påvirker arbeidssituasjonen. Her er det imidlertid større sprik mellom ledere og ansatte:

Merk hvordan ledere er mer tilbøyelig enn ansatte til å fortelle at sosiale tjenester gjør jobben mer lystbetont. Ansatte er mer opptatt av effektivitet og produktivitet.

I sin rapport om undersøkelsen understreker Avanade det store spriket mellom forbrukerorienterte sosiale tjenester og de bedriftsorienterte tjenestene og plattformene. Spørsmål stilt til ledere avdekker klar interesse hos de fleste for en overgang til bedriftsorienterte tjenester. Samtidig er det mange ledere, både på IT- og forretningssiden, som tror de har gjort noe for å fremme sosiale tjenester uten å gjøre annet enn å legge til rette for en viss bruk av Facebook eller Twitter.

Avanade understreker videre at samhandlingsverktøy kan være en lønnsom investering for de fleste, forutsatt at innføringen fokuserer på bruk og ikke på teknologi. Undersøkelsen avdekker at manglende opplæring og manglende IT-ressurser tenderer til å undergrave prosjekter med innføring av sosiale tjenester og samhandling.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.